Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Raportowanie z baz danych 2400-ZU1INF02
Reguły punktacji przedmiotu

NZ2-EK - Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
ZU-EK - Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NZ2-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
ZU-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-moduły informatyczne
2400-MI
1
(2019 - ...)
1
(2012 - 2018)
1
(2007 - 2011)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)