Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2105-PP-L-D2INEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem instytucjonalnym ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2LOGI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pojęcie kultury logicznej.

2. Język w sensie logicznym.

3. Kategorie składniowe wyrażeń.

4. Wprowadzenie do rachunków logicznych.

5. Klasyczny rachunek zdań.

6. Sprawdzanie metodą zerojedynkową czy w danych wnioskowaniach zachodzi wynikanie logiczne.

7. Rozszerzenia KRZ.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2OGWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obrotem gospodarczym oraz uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności

gospodarczej. W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne dotyczące m.in. posługiwania się właściwymi normami

prawnymi, procesowania podstawowych czynności prawnych, w szczególności dotyczących zawierania umów handlowych, interpretacji

podstawowych dokumentów sprawozdawczych, przetwarzania danych dotyczących obrotu gospodarczego przy wykorzystaniu

podstawowych metod analizy

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2PWUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Polska w Unii Europejskiej" omawia nie tylko historię przystępowania Polski do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, ale ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty tego procesu. Zajmujemy się miejscem i oceną Polski wobec głównych problemów i wyzwań przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2RYEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami teorii integracji gospodarczej oraz z konstrukcją rynku wewnętrznego UE, ze wszystkimi jego swobodami oraz zasadami ich funkcjonowania.

Studenci poznają również wspólną politykę gospodarczą UE, zwłaszcza aspekty dotyczące formowania wspólnego rynku.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2SPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z polityką podatkowe państw europejskich (główne cele, instrumenty podatkowej , strategie) oraz z regulacją prawną i praktyką polityki podatkowej EU. Główny nacisk jest położony na analizę polityki podatkowej państw europejskich.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje kluczowe instytucje polityczne Polski, zapoznaje się z ich tradycjami ustrojowymi i praktyką konstytucyjną. Obok ewolucji ustrojowej II RP, PRL oraz Polski od 1989 roku zapoznaje się z najważniejszymi organami władzy państwowej - Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Administracja publiczna, Władza sądownicza, Organy kontroli państwowej wraz z otoczeniem politycznym - partie polityczne oraz grupy interesu.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)