Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2105-PP-L-D4EIPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką protokołu dyplomatycznego i ceremoniału jako techniki pracy służby zagranicznej. Przedstawi podstawy skodyfikowane i zwyczajowe protokołu. Zaznajomi z pracą protokołu dyplomatycznego: precedencją stanowisk kierowniczych, korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, organizacją wizyt oficjalnych, uroczystości i przyjęć. Etykieta w kontaktach oficjalnych, służbowych oraz życiu prywatnym.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D4POLUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i

realizacji wybranych polityk UE oraz wyzwań związanych z ich wdrażaniem w państwach członkowskich UE

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D4PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D4POUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów nie tylko z wachlarzem praw przysługujących obywatelom państw członkowskich z tytułu posiadanego przez nich obywatelstwa Unii Europejskiej, ale również z praktycznymi instrumentami wykonywania tych praw. Konwersatorium będzie obejmowało zatem takie zagadnienia jak demokracja przedstawicielska, prawa wyborcze czy rozwiązywanie problemów w ramach unijnego systemu kontroli pozasądowej.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D4PUEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z zasadami stosowania prawa unijnego w państwach członkowskich oraz mechanizmami kontroli przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie i instytucje unijne. Przedmiotem analizy będą sądowe procedury kontroli na poziomie centralnym i lokalnym. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę jednostek i sądów krajowych w systemie kontroli przestrzegania prawa unijnego.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D4SCUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia - prezentacja i analiza systemów służby cywilnej; rozumienie problemów relacji władza polityczna a administracja publiczna; analizowanie jawności, otwartości i przejrzystości w administracji publicznej; rozróżnianie specyfiki służby cywilnej w krajach demokratycznych i czynników kształtujących współczesną służbę cywilną.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)