Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-BW-M-D4EPOL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: problemy względności i zmienności pojęcia ekstremizmu politycznego, jak i typologie tego zjawiska; analizę szeregu idei i ruchów politycznych postrzeganych w różnych dyskursach w kontekście tych pojęć

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4KZAT-ZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje charakterystykę klęsk żywiołowych i awarii technicznych, a także przykłady klęsk i awarii ostatnich lat. Omawiane są systemy reagowania na wypadek katastrof i awarii, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego. Ważnym elementem jest także prezentacja krajowych i zagranicznych źródeł informacji o katastrofach jak również ich monitoringu.

Istotnym aspektem zajęć jest prezentacja doświadczeń z perspektywy uczestnika międzynarodowych lub krajowych akcji ratowniczych i humanitarnych po wystąpieniu klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4KAZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

(1) podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne etapy zadań audytowych,

(2) podstawowe techniki badawcze i dokumenty robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania treści sprawozdania

(3) kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4KOJE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4PKEUE-BE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz funkcjonalnym

- diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UE, w szczególności w odniesieniu do planowania, implementacji, ewaluacji

- historyczną ewolucję problematyki.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4PEPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- analizę polityk energetycznych oraz planowania strategicznego w sektorze energetycznym na wybranych przykładach współczesnych państw, reprezentujących różne kontynenty i zróżnicowane kultury energetyczne

- tworzenie długoterminowych strategii rozwoju sektora i kształtowanie polityki energetycznej stanowiących jedno z podstawowych wyzwań we współczesnej gospodarce narodowej i posiadających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne

- wiedzę na temat (obecnej i antycypowanej) sytuacji sektora energii w analizowanych państwach.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4ROKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: istotę i powstawanie konfliktów; nieporozumienia komunikacyjne; różnice kulturowe; sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów; negocjacje i mediacje.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-D4SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora

- identyfikację i analizę problemu badawczego

- metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)