Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2400-EM3ABwSPiP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie narzędzi analizy biznesowej przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie przez Studentów na zajęciach.

W działalności gospodarczej trzeba przewidywać ruchy wszystkich uczestników procesu gospodarowania, w tym przede wszystkim konkurentów, dostawców, odbiorców, klientów, rządu, regulatorów, instytucji finansowych i planować własne działania w krótkim, średnim i długim okresie. Aby robić to skutecznie niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie makrootoczenia, konkurencji w branży i sytuacji w samym przedsiębiorstwie. Służą do tego m.in. narzędzia analizy konkurencji, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, w tym pozycji strategicznej firmy, .

Studenci będą mogli poznać na zajęciach podstawowe narzędzia analizy biznesowej, a przede wszystkim zastosować je do analizy wybranych (przez siebie) przedsiębiorstw z listy firm giełdowych (GPW w Warszawie)

Konwersatorium będzie miało charakter analityczny.

Strona przedmiotu
2400-EM3AE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci nauczą się: znajdować wiarygodne dane potrzebne do analizy problemów ekonomii międzynarodowej, wizualizować i na tej podstawie tworzyć tzw. historie (data storytelling). Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych w zakresie ekonomii międzynarodowej. Studenci nauczą się przeprowadzać samodzielne badania empiryczne w zakresie handlu i makroekonomii. Obecność jak i przygotowanie na każde zajęcia są obowiązkowe.

Strona przedmiotu
2400-EM3HM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi.

2. podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.

3. Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej.

Strona przedmiotu
2400-EM3IW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką integracji walutowej, przede wszystkim europejskiej, oraz obiektywne i krytyczne zrozumienie podstawowych jej mechanizmów. 2. Wykład zapoznaje studentów i rozwija ich wiedzę na temat procesów integracyjnych na świecie poprzez przedstawienie koncepcji, teorii i prac empirycznych.dotyczących integracji walutowej. 3. Podstawową metodą prowadzenia zajęć jest wykład w sali dydaktycznej, z możliwością zadawania pytań. 4. Wykład jest przeznaczony dla studentów III roku studiów I stopnia Ekonomii międzynarodowej. 5.

Strona przedmiotu
2400-EM3KT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest całościowe poznanie istoty i roli korporacji transnarodowych w gospodarce światowej oraz skutków ich działalności. Przedstawione są cechy charakterystyczne owych korporacji jak również ich struktury organizacyjne oraz profile geograficzne i sektorowe. Kolejne tematy obejmują analizę głównych teorii korporacji transnarodowych, kwestie własności i kontroli oraz wieloaspektowych relacji z krajami, z których pochodzą i tych, w których funkcjonują.

Strona przedmiotu
2400-EM3POM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest praktycznym aspektom zawierania kontraktów i rozliczeń w handlu międzynarodowym. W trakcie zajęć ich uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi – nieraz dość skomplikowanymi – metodami rozliczeń transakcji międzynarodowych. Ponieważ działalność przedsiębiorstwa prowadzącego wymianę międzynarodową narażona jest na znacznie większe ryzyko niż firmy działającej wyłącznie na rynku krajowym, duży nacisk położony zostanie na identyfikację poszczególnych rodzajów ryzyka związanego z handlem zagranicznym oraz omówienie metod i produktów finansowych służących zarządzaniu ryzykiem w działalności międzynarodowej.

Kurs będzie miał charakter konwersatorium, podczas którego analizowane będą konkretne przykłady zastosowań omawianych instrumentów finansowych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menadżerskich w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym oraz pracy w instytucjach finansowych obsługujących ten handel.

Strona przedmiotu
2400-EM3RUI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką regionalizmu oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Wykład zapoznaje studentów i rozwija ich wiedzę na temat regionalizmu na świecie poprzez przedstawienie koncepcji, teorii i prac empirycznych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)