Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2400-ICU1AMA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Master's level course.

The aim of this course is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the macroeconomy at an advanced level.

The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The second part covers core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena and labor market issues.

Evaluation is based on closed book mid-term exam and final exam. Students can earn additional points by completing homework assignments.

Strona przedmiotu
2400-ICU1AMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-ICU1AMIa brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi tematy z dziedziny zaawansowanej mikroekonomii. Program uwzględnia teorię produkcji oraz konsumpcji, które stanowią wprowadzenie do teorii równowagi ogólnej. Aby zaliczyć kurs należy zdać egzamin połówkowy i egzamin końcowy

Strona przedmiotu
2400-FIM1POWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

W roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną wykłady odbywają się zdalnie.

Strona przedmiotu
2400-ICU1ITP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

The course is the graduate lecture in international trade policy. Its focus will be on new trends in the theory of trade policy. The course is offered in English in the winter term. The objective of the course is to acquaint participants with international trade policy issues. The topics covered will include analysis of instruments of trade policy under perfect and imperfect competition, and the political economy of trade policy. Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. Grading will be based on the final exam that will count for 50 % of the final grade and the research paper will count for the remaining 50 % (The outline and the first paper draft count a combined 20%, and the final version counts 30% towards the final grade). (...)

Strona przedmiotu
2400-ICU1ITT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

This course constitutes the first part of the graduate sequence in international trade (followed by International Trade Policy next term). While its focus is on recent trends in the theory of international trade the empirical validity of different theories is also explored. This course is designed mainly for Master of Arts in International Economics Program, however foreign exchange students visiting the Department of Economics at Warsaw University are also welcome to participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's approval. The course is offered in the spring term. The class meets once a week for two hours.

The first objective of this course is to familiarize students with some recent developments in the theory of international trade. (...)

Strona przedmiotu
2400-ICU1MAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides a survey of empirical research techniques used in modern macroeconomic research.

As a graduate course, it demands completion of undergraduate instruction in econometrics.

Assessment is based on a written end-term exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (estimation of model)

Exam questions are given in advance but the exam is closed-book.

Remarks:

Prerequisites: intermediate courses in econometrics, probability, and statistics.

Strona przedmiotu
2400-ICU1MAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in the economics and finance. Rigorous mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic problems.

Strona przedmiotu
2400-ICU1MIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course gives a survey of empirical research techniques used in modern microeconomic research. Course assessment is based on a written exam.

Assessment:

- Written exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (research paper)

- Exam questions are given in advance but exam is closed book exam

Prerequisites: intermediate courses in econometrics, probability, and statistics.

Strona przedmiotu
2400-ICU1MON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

The course objective is to give a comprehensive presentation of main topics in monetary economics: monetary theory, its empirical formulations and their econometric tests. Part one consists of the introduction to monetary economics and of the presentation of three approaches to incorporate money into general equilibrium models. Part two covers the impact of monetary policy on the economy at the macro-level in the short run. Part three focuses on the demand for money with special attention paid to its empirical aspects. Finally, part four deals with supply of money and the central banking.

Method of assessment:

Assessment is 100% by final written exam. The exam will consist of a mixture of short essay type questions and problems. Students choose 2 out of 4 essay-type questions and 2 out of 4 problems.

Strona przedmiotu
2400-SU1RS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program studiów magisterskich International Economics obejmuje seminarium badawcze i seminarium dyplomowe. Seminarium badawcze jest na pierwszym roku studiów.

Celem seminarium badawczego jest zaprezentowanie studentom najwyższej jakości badań, pokazanie im, jak korzystać z narzędzi, o których uczyli się na innych przedmiotach, oraz nauczenie ich samodzielnego prowadzenia i opisywania badań. Aby osiągnąć te cele, studenci biorą udział w seminariach, na których zaproszeni naukowcy (np. z MFW, Banku Światowego, Narodowego Banku Polskiego, instytutów badawczych, innych uniwersytetów) prezentują swoje prace. Drugą częścią kursu są spotkania grupowe, podczas których studenci omawiają seminaria, w których uczestniczyli, i przedstawiają własne opinie o przedstawionych referatach. Następnie na podstawie tych dyskusji muszą przygotować recenzje prezentowanych prac.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)