Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2400-PPMG078
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Assessment of first and second semesters of the seminar is based on the evaluation of the presentation of the partial results of the study being the subject of the master's thesis and attendance at the classes. Passing the second semster of the third semester is based upon the submission of the MA thesis.

Strona przedmiotu
2400-PPMG114
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez Studentów pracy magisterskiej z ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Preferowane na seminarium tematy dotyczą analizy przedsiębiorstw, m.in. źródeł finansowania, kapitału intelektualnego. Możliwa jest również analiza innych zagadnień. Duży nacisk zostanie położony na wybór odpowiedniej metodologii badania. Zakładam, że praca magisterska może być wykorzystana do przygotowania artykułu naukowego i pozwoli na rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Praca magisterska może zostać napisana w języku polskim lub angielskim

Strona przedmiotu
2400-PPMG092
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminarium następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Strona przedmiotu
2400-PPMG046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniem związanym z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną. Szczególna uwaga zostanie poświecona problemom inwestycji rzeczowych, w tym m.in. inwestycji w nieruchomości. Rozważany będzie poziom makro i mikroekonomiczny tych przedsięwzięć. W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozpatrywane będą apekty organizacyjne, finansowe i rynkowe.

Strona przedmiotu
2400-PPMG139 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej.

Tematy seminarium koncetrują się na kwestiach monetarnych i finansowych, takich jak: efekty i kanały transmisji polityki pieniężnej, strategie banków centralnych, koszty inflacji i deflacji, znaczenie rozwoju finansowego i niedoskonałości rynku finansowego.

Zaliczenie będzie uzależnione od postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG011
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom tematyki i problemów współcześnie stosowanych wybranych koncepcji zarządzania oraz ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej, studenci zapoznają się ze wstępnie wskazaną literaturą. Studenci zbudują plan pracy, przystąpią do samodzielnych poszukiwań literatury, badań oraz pisemnego tworzenia pracy. W ramach zajęć studenci poznają wymagania z zakresu umiejętności warsztatowych koniecznych do napisania pracy magisterskiej (zbierania materiałów źródłowych, układania konstrukcji pracy, stosowania metod badawczych, budowy tabel, rysunków, aneksów, itp.) a także jej prezentacji. Zaliczenie semestru na podstawie aktywności, prezentacji wybranego zagadnienia i problemu badawczego, który można podjąć w pracy magisterskiej, przygotowaniu ogólnego konspektu pracy oraz napisaniu pierwszego rozdziału (w wersji wstępnej).

Strona przedmiotu
2400-PPMG061
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu ogólnie pojmowanej informatyzacji zarówno instytucji sfery biznesu jak i administracji publicznej, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Wyboru tematu pracy studenci mogą również dokonać z zakres metod wyceny spółek i analizy ich płynności.

Seminarium dedykowane jest do studentów zainteresowanych m.in. analizą zjawisk gospodarczych i wskaźników ekonomicznych przy wykorzystaniu systemów informatycznych, efektywnością oraz skutecznością inwestycji IT, realizacją hurtowni danych i platform Business Intelligence, aspektów IT w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej itp.

Podczas zajęć zostaną również przedstawione studentom formalne i merytoryczne wymagania dla pracy magisterskich oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG150 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów i prac magisterskie dotyczących ekonomii kultury oraz cyfrowej rozrywki pod opieką prowadzących zajęcia.

Kreatywność, niezbędna w procesie tworzenia dóbr i usług kultury, jest rozpoznawana jako siłą napędową przyszłej gospodarki. Sektor kultury wraz z, szerzej rozumianym, sektorem kreatywnym, zapewniają zatrudnienie coraz większej części społeczeństwa w Polsce i UE. Tematyka seminarium obejmuje m.in. analizę popytu na dobra i usługi kultury, jak i ich podaży, ekonomiczną analizę publicznych dotacji dla kultury czy rynku pracy artystów. W kontekście cyfryzacji sektorów kreatywnych obejmuje także m.in. przebieg cyfryzacji, dystrybucję, algorytmy, kreatywność, wpływ COVID-19 na trendy, crowdfunding, internetowy patronat, piractwo internetowe, VR i wiele innych.

Strona przedmiotu
2400-PPMG058
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu zjawisk będących trudnymi do zmierzenia takich jak szara strefa, korupcja, jakość instytucji, regulacje, przestępstwa, przemyt, używki (narkotyki, alkohol), gry hazardowe itd. Powyższe zjawiska wydają się być interesującymi oraz ,,gorącymi" (na co może wskazywać ich obecność w mediach). Badania ekonomiczne zajmujące się powyższymi zjawiskami należą do nowatorskich. Zajęcia umożliwią wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Zaawansowana Ekonometria". Będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Zaliczenie następuje na podstawie postępów w pisaniu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG146 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG086
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium oferowane jest dla studentów studiów II stopnia zainteresowanych problemami funkcjonowania współczesnego rynku pracy (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym) oraz ekonomii edukacji (w szczególności uwarunkowań decyzji edukacyjnych i ich związku z późniejszym sukcesem na rynku pracy). Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z wybranego obszaru zainteresowań seminarzysty w powiązaniu z wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów I i II stopnia oraz przygotowaniu pracy magisterskiej, zawierającej krytyczny przegląd literatury tematu, odniesienie do teorii ekonomii oraz własne badanie empiryczne. Osiągnięcie tych efektów możliwe będzie poprzez regularne spotkania przeznaczone na prezentacje prac seminarzystów i omawianie problemów związanych z przygotowywaniem pracy oraz poprzez regularną pracę samodzielną studenta. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie wyników weryfikacji postępów w przygotowywaniu pracy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG062 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest nauka analizy rynków na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz przeprowadzania symulacji zaburzeń rynkowych na podstawie gotowych modeli optymalizacji nieliniowej oraz nauczenie się programować własne modele.

Strona przedmiotu
2400-PPMG098 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów ekonomicznych do analizy faktycznych problemów gospodarczych w gospodarce światowej. Prace powstające w ramach seminarium powinnych, co do zasady, łączyć podejście mikroekonomiczne z makroekonomicznym, na przykład poprzez zastosowanie modeli makro i mikroekonometrycznych, policzalnych modeli równwagi ogólnej, modeli handlu międzynarodowego do analizy problemów polityki gospodarczej i innych problemów gospodarki światowej.

Prace przygotowywane w ramach seminarium mogą zawierać analizy empiryczne danych mikroekonomiczny (np. poprzez dostęp do bazy Amadeus/Orbis z danymi o przedsiębiorstwach z całej UE), danych dot. handlu międzynarodowego czy też symulacje przy użyciu modeli równowagi ogólnej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG133
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza koncepcji inteligentnych miast (ang. smart cities) w odniesieniu do aktywnego starzenia się (ang. active ageing). Zastosowanie technologii w projektowaniu inteligentnych miast może przyczynić się do usprawnienia opieki, stworzenia odpowiedniej infrastruktury, podaży dóbr i usług, na które popyt generują seniorzy. Powstawanie nowych rynków i produktów to wyzwania, przed którymi stoją miasta i jednocześnie problemy, którymi będziemy się zajmować w czasie seminarium. Ze względu na wieloaspektowość problemu w ramach seminarium będziemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączące ekonomię, socjologię, politologię, geografię społeczną czy gerontologię. Seminarium będzie prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z Uniwersytetem w Heidelbergu. W związku z tym będziemy zachęcać studentów do pisania prac w języku angielskim. Zaliczenie będzie zależało od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
2400-PPMG151 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami oceny wpływu programów polityki publicznej oraz podobnymi metodami stosowanymi w ewaluacji nowych wdrożeń w biznesie. Omówione zostaną eksperymentalne i quasi-eksperymentalne metody ewaluacji polityk/programów publicznych. Zaprezentowane zostaną również przykłady randomizowanych eksperymentów wykorzystywanych do oceny tego, jakie rozwiązania biznesowe przynoszą najlepsze efekty. Metody te służą do oceny związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy programem publicznym lub biznesowym a oczekiwanymi efektami. Innymi słowy, pozwalają ocenić realny wpływ danego programu na jego beneficjentów (lub zmian w modelu biznesowym na jego klientów i zyski firmy). Metody te są coraz częściej wymagane do oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich lub programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy.

Strona przedmiotu
2400-PPMG154 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG071
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie „Rynek pracy w Polsce - analiza empiryczna” oferowane jest dla studentów II stopnia studiów zainteresowanych problemami funkcjonowania rynku pracy w Polsce, zwłaszcza w kontekście weryfikacji empirycznej teorii rynku pracy. Podejmowane zagadnienia mogą dotyczyć analizy aktywności ekonomicznej, popytu na pracę, podaży pracy, wynagrodzeń, przepływów na rynku pracy oraz stopy bezrobocia w różnych przekrojach siły roboczej. Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z obszaru rynku pracy oraz przede wszystkim napisaniu dobrej pracy magisterskiej, opartej na solidnym przeglądzie literatury tematu i własnym badaniu empirycznym.

Strona przedmiotu
2400-PPMG143
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zaprojektowanie i przygotowanie badania empirycznego a w dalszej kolejności przedstawienie pracy magisterskiej na jeden z poniższych tematów lub tematy pokrewne:

• Przemiany w procesie formowania, rozwoju i rozpadu rodzin, ich przyczyny i konsekwencje

• Powiązania pomiędzy formowaniem I rozpadem związków / posiadaniem dzieci a aktywnością na rynku pracy

• Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, rola macierzyństwa i ojcostwa

• Podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami

• Rola polityki społecznej i rynku pracy oraz norm społecznych w kształtowaniu zależności pomiędzy formowaniem, rozwojem i rozpadem rodzin a aktywnością zawodową ludności

Strona przedmiotu
2400-PPMG034
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. 2. Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. 3. Metodą realizacji przedmiotu jest omawianie zasad pisania prac licencjackich i metod analizy problemów będących przedmiotem seminarium. 4. Seminarium jest skierowane do studentów I roku drugiego stopnia studiów. 5. Studenci zobowiązani są przedstawienia tytułu pracy, planu pracy, bibliografii oraz dokonywania prezentacji pracy na seminarium.

Strona przedmiotu
2400-PPMG129
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z tematyki rachunkowości i finansów przedsiębiorstw (organizacji użyteczności publicznej, non-profit) z uwzględnieniem problemów zarządczych i opodatkowania. Tematyka pracy powinna odnosić się do zagadnienia / roli rachunkowości w organizacjach funkcjonujących na współczesnym rynku. Rachunkowość może obejmować rachunkowość finansową (księgowość) – ukierunkowaną na zewnątrz organizacji np. w formie sprawozdawczości finansowej, zeznań podatkowych, ujawnień informacji oraz rachunkowość zarządczą (controlling) – dostarczającą informacji wewnętrznym użytkownikom organizacji w celu wspierania zarządzania i procesu podejmowania decyzji w operacyjnej i strategicznej perspektywie.

Strona przedmiotu
2400-PPMG125
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Coraz częściej politycy (np. Obama, Cameron) wybierają jako doradców ekonomistów behawioralnych. Ostatnie lata pokazały, że modele behawioralne lepiej niż tradycyjne modele ekonomiczne wyjaśniają wiele zjawisk dotychczas uznawanych za ‘anomalie’, np. istniejące ograniczenia arbitrażu finansowego, przyczyny kryzysów gospodarczych, czy nieefektywność podatków. W czasie zajęć będziemy omawiać szczegółowo takie modele (np. teorie perspektywy, teorie preferencji społecznych), a także przykłady instrumentów polityki ‘behawioralnej’ (nudges) i porównywać ich skuteczność do tradycyjnych instrumentów polityki gospodarczej. Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu ekonomii behawioralnej.

Strona przedmiotu
2400-PPMG104
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach nierówności ekonomiczne (dochodowe, majątkowe) stały się jedynym z najważniejszych problemów badawczych w ekonomii. Stało się tak zarówno z powodu wyraźnego wzrostu nierówności dochodowych w wielu krajach wysoko rozwiniętych, jak również z powodu głośnej książki Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, 2014). Sugeruje ona, iż w kapitalizmie nieuchronnie rosną nierówności dochodowe i majątkowe co przyczynia się do konfliktów społecznych i politycznych oraz do powstania społeczeństw patrymonialnych. Niniejsze seminarium magisterskie poświęcone jest badaniom nad przyczynami i konsekwencjami nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne poświęcone weryfikacji hipotez dotyczących determinantów nierówności ekonomicznych i ich społeczno-ekonomicznych skutków. Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych wyjaśniających zmiany w nierównościach.

Strona przedmiotu
2400-PPMG020
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kwestią działania firm i rynków w kontekście przestrzeni w ekonomii i gospodarce. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć analizami regionalnymi w Polsce i w UE, modelami i problemami rozwoju regionalnego, znaczeniem wymiaru przestrzeni dla procesów gospodarczych, problemami działania przedsiębiorstw na określonym rynku lub w ramach UE etc. Mile widziane są prace poruszające problem przestrzeni, lokalizacji, roli granic, badań regionalnych, rozwoju regionalnego, przestrzennych badań marketingowych i rynkowych, roli sektora publicznego, instytucji na poziomie lokalnym etc., w tym wykorzystujące metody ilościowe (i przestrzenne).

Strona przedmiotu
2400-PPMG044
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, biorąc pod uwagę zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe. Studenci poznają najnowsze modele prognozowania zmienności i stóp zwrotu, zaawansowane strategie inwestycyjne na rynkach instrumentów pochodnych wykorzystujące niestandardowe charakterystyki rokładów stóp zwrotu na rynkach kapitałowych do zarządzania aktywami finansowymi, a także nauczą się jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych (szeregi czasowe), zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości. Ponadto w ramach seminarium poruszone zostaną tematy związane z identyfikacją, kwantyfikacją, modelowaniem i zarządzaniem ryzykiem zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym przedmiocie.

Strona przedmiotu
2400-PPMG085
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych. Przeznaczone są dla ambitnych, zmotywowanych i zdolnych studentów; także tych, którzy planują kontynuowanie pracy naukowej w ramach doktoratu.

UWAGA – jeśli wyczerpany został limit miejsc na seminarium, a jesteś zdolnym, ambitnym i pracowitym studentem, który chciałby przygotować pracę pod moim kierunkiem – skontaktuj się ze mną.

Strona przedmiotu
2400-PPMG137
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i wzrost gospodarczy, nierówności dochodowe, globalny kryzys finansowy, polityka inwestycyjna czy wsparcie przedsiębiorstw – to tylko wybrane przykłady wątków pojawiających się w debatach polityków. Wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z polityką, dotyczy bowiem redystrybucji zasobów pomiędzy członkami społeczeństwa, pomiędzy regionami, jak również pokoleniami. Gospodarka i jej rozwój jest często głównym przedmiotem konfliktu politycznego.

Seminarium jest skierowane do studentów, którzy chcieliby przygotować pracę poświęconą funkcjonowaniu instytucji politycznych z perspektywy ekonomii.

Strona przedmiotu
2400-PPMG148 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PPMG077 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy magisterskiej w dziedzinie innowacji, patentów i własności intelektualnej. Szukanie odpowiedzi na pytania o wzajemne relacje między patentowaniem a innowacyjnością przedsiębiorstw i gospodarki, np.: Czy patenty przyczyniają sie do tworzenia innowacji czy mogą je hamować? Czy należy patentować software? Studia przypadków (sektory gospodarki, przedsiębiorstwa, software).

Strona przedmiotu
2400-PPMG128
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej z zakresu wybranego zaganienia w ramach finansów publicznych, przy czym praca może obejmować zarówno elementy teorii, jak i badanie empiryczne (temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem). Po zakończeniu zajęć student posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów finansów publicznych na świecie, w tym zwłaszcza w Polsce. Po przygotowaniu pracy magisterskiej student posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej w obszarze ekonomii. Podstawą zaliczenia seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej; w szczególności ostatni semestr seminarium może zostać zaliczony tylko wtedy, gdy student złoży gotową pracę w Dziekanacie

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)