Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3001-C2K-LK4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3003-C2K-GO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z różnymi formami obecności języka w medycynie (i medycyny w języku) oraz zainteresowanie interdyscyplinarnym obszarem badawczym, wyznaczonym przez zbliżenie medycyny i humanistyki. Podczas zajęć poznamy m.in. podstawowe pojęcia komunikacji medycznej i poszukamy najważniejszych językowych aspektów relacji między pacjentem i personelem medycznym. Zastanowimy się nad tym, jak „zwykli ludzie” (którzy są lub bywają pacjentami) mówią o kluczowych zjawiskach kojarzonych z medycyną (choćby takich jak: choroba, zdrowie, ból i inne wrażenia fizyczne), jakich środków dostarcza im system języka polskiego i czy/jak ich język różni się od języka medycyny jako nauki. Szczególną uwagę poświęcimy metaforze i jej funkcjom: w medycynie, w komunikacji medycznej i w doświadczaniu choroby. Wreszcie będziemy czytać i analizować wybrane teksty w nurcie medycyny narracyjnej (w ujęciu Rity Charon).

Strona przedmiotu
3003-C2K-GO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie studentów polonistyki w problematykę glottodydaktyczną, zapoznanie ich z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, z wiedzą na temat współczesnej polszczyzny niezbędną w pracy lektora oraz z trudnościami, jakie wynikają z łączenia tematyki kulturowej z językową na lektoratach języka polskiego.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zaznajamiają studentów z podstawową problematyką komparatystyki dyskursów, ze szczególnym uwzględnieniem roli literatury i innych form sztuki w partycypowaniu w dyskursach na aktualne tematy społeczne. Zajęcia omawiają różnorodne relacje, które zawiązują się między literaturą i innymi dyskursami (artystycznym, dziennikarskim, naukowym, filozoficznym, politycznym, religijnym itp.). Pokazują na przykładach związki między wybranymi dyskursami, np. dyskurs polityczny a muzyka popularna; literatura – malarstwo – feminizm; dyskurs dziennikarski a beletrystyka (reportaż literacki); dyskurs naukowy – religia – literatura; literaturoznawstwo i współczesna humanistyka a przyrodoznawstwo. Uczą praktycznego stosowania metod komparatystycznych do własnych badań i obserwacji społecznych. Przysposabiają do szerokiego, interliterackiego i interkulturowego, postrzegania i rozumienia zjawisk humanistycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest złożonej i dwukierunkowej relacji między nowożytną literaturą i nowożytną nauką na przestrzeni ostatnich 300 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nauk medycznych.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie. Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy literatury dziecięcej rozpatrywanej w aspekcie komparatystycznym.

Osoby uczestniczące w zajęciach poznają klasyczne i współczesne teksty polskiej oraz zagranicznej literatury dziecięcej, ich przekłady, adaptacje, re-, pre- i postnarracje (również te dla dorosłych), a także najnowsze metodologie badania tej literatury. Uczą się dostrzegać cechy swoiste literatury dziecięcej i badać ją za pomocą różnych narzędzi teoretycznoliterackich i metodologicznych, zwłaszcza właściwych komparatystyce.

Strona przedmiotu
3001-C2K-LK2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie wybranych zjawisk artystycznych XX i XXI wieku, które uwypuklają związek sztuki i natury. Podjęte zostaną problemy wskazujące z jednej strony nierozerwalną więź tych sfer, ale i uwypuklające ich specyfikę. Odniesiemy się zarówno do długiej tradycji relacji natura-sztuka, jak i do współczesnego kontekstu antropocenu. Obiekt analizy stanowić będą dzieła literackie, filmowe, należące do szeroko rozumianych sztuk plastycznych, performatywne.

Strona przedmiotu
3001-11B1TW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania analizy kontekstowej jako metody przydatnej do rozpoznania i opisu związków literatury współczesnej i najnowszej z wybranymi tekstami z literatur innych kręgów językowych oraz relacji tejże literatury z innymi dyskursami (w szczególności zaś z dyskursem filozoficznym).

Strona przedmiotu
3001-11B1WD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skoncentrują się wokół głośnych lub ważnych lecz zapoznanych dzieł literatury światowej XIX i XX wieku traktowanych jako centra konstelacji. Każdej konstelacji poświęcimy pojedyncze zajęcia albo cykl dwóch lub kilku zajęć, zależnie od zainteresowań studentów i od potrzeb dyktowanych przez samo dzieło literackie. Perspektywa porównawcza obejmie różne literatury oraz niekiedy różne sztuki, w zależności od specyfiki danego dzieła literackiego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)