Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3401-PR2-2CISd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych (z ostatnich 10 lat) badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PPKd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-2PSRd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2RPAd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu współczesnej antropologii filozoficznej i sporów dotyczących natury ludzkiej.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2SWEd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielość i różnorodność religii i wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych. Na zajęciach studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2WKKd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest teoria życia społecznego ujęta z perspektywy konfliktu. Zjawisko konfliktu jest traktowane jako nieuchronne i obecne we wszystkich strukturach społecznych, niezależnie od ich wielkości i typu. Omawiana na zajęciach literatura socjologiczna wprowadza pojęcia, definicje i idee zawarte w klasycznych koncepcjach konfliktu Karola Marksa, Georga Simmla, Maxa Webera, Lewisa A. Cosera, Ralfa Dahrendorfa, Randalla Collinsa. Za główną przyczynę konfliktów uważa się zróżnicowanie udziału osób i grup społecznych w dobrach materialnych i władzy, nierówności czynników statusu społecznego oraz różnice uznawanych systemów norm i wartości.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2ZPWd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)