Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Warszawski)

Jednostka: Uniwersytet Warszawski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
0508-APSRP-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Public Speaking for Academic Purposes is a 30-hour practical course aimed at developing speaking skills in English by involving participants in a series of realistic oral tasks, including, explaining concepts and processes, discussing existing research and presenting one’s own current research in a grant competition. Thanks to a task-based approach, the participants will have an opportunity to both improve their academic English and develop the relevant speaking skills by practicing them in a friendly yet critical environment.

Strona przedmiotu
0508-DNPE-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności rozumienia procesu grupowego występującego w małych grupach – uczuć, myśli i zachowań uczestników na przestrzeni czasu oraz świadomego zastosowania tej wiedzy do organizacji materiału dydaktycznego (celów nauczania oraz doboru technik pracy) opisanych poprzez „model ryby”. W trakcie zajęć uczestnicy będą odwoływać się do własnych doświadczeń z grupami, aktywnie – w parach i zespołach - ćwiczyć przyswajaną wiedzę oraz planować zastosowanie wiedzy na temat celów i technik do własnych wybranych zajęć dydaktycznych.

Strona przedmiotu
0508-EACP-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

English for Academic Conferences and Presentations is a 30-hour practical course aimed at developing speaking skills in English by involving participants in a series of realistic oral tasks facing every doctoral student, including presenting one’s academic career, thesis, and current research or competing for a research grant. Thanks to a task-based approach, the participants will have an opportunity to improve their academic English and train the relevant speaking skills by practicing them in a friendly yet critical environment.

Strona przedmiotu
0508-EPD-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to familiarise PhD students with academic speaking, especially in the context of debates and presenting conference papers. They will be examining language functions, practicing debating techniques and presentation skills. Apart from taking part in discussions and roleplaying activities, each student will write a conference proposal and deliver a mock conference presentation.

Strona przedmiotu
0508-EAS-OG-ZIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is aimed at developing different skills needed in effective communication, both oral and in writing. In particular, in the synchronous online sessions, students will have a chance to activate their speaking skills, focus on research data presentation, or engage in discussions. In the asynchronous online component (Moodle platform), students will get a chance to activate their critical thinking, practise extensive listening and reading, and share ideas and opinions in online forums. They will also acquire and practise new vocabulary, as well as refresh the basics of academic writing.

Strona przedmiotu
0508-IPP-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of this course is an introduction to programming in Python. We will learn the basic instructions and data types available in Python as well as how to ease the problems of programming by using proper tools (like IDE).

Strona przedmiotu
0508-PSDC-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims at developing the skills helpful for delivering a conference presentation, as well as participating in a post-presentation exchange of ideas (a Q-and-A session), or engaging in coffee-break small talk.

Strona przedmiotu
0508-PDP-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course is the introduction to processing data in Python. We will learn more advanced Python elements as well as how to process files and how to use specialized libraries for data processing: NumPy and pandas.

Strona przedmiotu
0508-RSNPJN-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rekurencyjna sieć neuronowa (RNN) to klasa sztucznych sieci neuronowych, w których połączenia między węzłami tworzą skierowany lub nieskierowany graf wzdłuż sekwencji czasowej. To pozwala jej symulować dynamiczne zachowanie w czasie. RNN mogą wykorzystywać swój stan wewnętrzny (pamięć) do przetwarzania sekwencji danych wejściowych o zmiennej długości.

Dzięki temu mają zastosowanie do zadań takich jak niesegmentowane, połączone rozpoznawanie pisma ręcznego lub rozpoznawanie mowy.

Na zajęciach skupimy się na zastosowaniu RNN do przetwarzaniu języka naturalnego, zarówno w mowie jak i w piśmie.

Strona przedmiotu
0508-TKTS-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria społeczna stawia sobie za cel nie tylko opisywanie życia społecznego, ale często także krytykę jego form. Krytyka bywała odrzucana jako działalność społecznie niepotrzebna lub politycznie niebezpieczna, trudno jednak wyobrazić sobie współczesną sferę publiczną czy nauki społeczne bez niej. Dzięki niej najbardziej nawet banalne zjawiska życia codziennego ukazują swoją złożoną stronę. Proponowane zajęcia maja na celu przyjrzenie się różnym formom myślenia krytycznego w teorii społecznej.

Strona przedmiotu
0508-UPM-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka mindfulness jest elementem programów nauczania wyższych uczelni na całym świecie. Regularne ćwiczenia pomagają w radzeniu sobie ze stresem, poprawiają koncentrację uwagi oraz wspierają zdrową samoregulację. Uczą życzliwości i empatii wobec siebie i innych.

W programie zajęć:

- różne formy praktyki mindfulness – świadome oddychanie, skanowanie ciała i inne

- ćwiczenia dające wgląd w automatyczne i nawykowe sposoby działania

- okazja do przyglądania się własnym sposobom regulacji w sytuacjach trudnych, w tym stresowych

- praktyka życzliwości i samowspółczucia

- wiedza naukowa na temat wpływu uważności i medytacji na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Strona przedmiotu
0508-ZEPB-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą możliwości wykorzystywania programu Microsoft Excel na wszystkich etapach prowadzenia badań empirycznych – począwszy od projektowania arkuszy badań, poprzez przygotowywanie i oczyszczanie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym, skończywszy na graficznej i statystycznej analizie danych.

Zajęcia przewidziane są od poziomu podstawowego (zapoznanie z programem Excel) do poziomu średniozaawansowanego (wykorzystanie zaawansowanych formuł w programie Excel).

Strona przedmiotu
0508-ZSWZC-OG-ZIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności konstruktywnego korzystania z mocy dawanej przez stres w pracy dydaktycznej, wzmocnienia własnego potencjału poprzez lepsze rozumienie rozumienie własnych mocnych stron i rozwijanie umiejętności korzystania z mocnych stron charakteru do radzenia sobie w sytuacjach nadmiernej lub niewystarczającej presji.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)