Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2105-EPE-L-D4CAPF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu zostanie omówiona historia, instrumenty, reformy i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ekonomicznym i politycznym skutkom tych polityk. Podczas zajęć wykorzystane zostanie podejście oparte na ekonomii politycznej polityki rolnej i żywnościowej.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4EUIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjonalnymi aspektami prawa unijnego, w tym z zasadami prawa unijnego regulującymi procesy tworzenia i stosowania prawa, funkcjonowanie instytucji unijnych oraz relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską. Źródła prawa i ich rola w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej również zostanie omówiona. Szczególna uwaga zostanie poświęcona systemowi ochrony sądowej w Unii Europejskiej, zapewniającemu przestrzeganie prawa unijnego przez państwa członkowskie i instytucje UE.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4ELMM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje kluczowe teorie oraz badania empiryczne wyjaśniające funkcjonowanie współczesnych rynków pracy i migracji w krajach europejskich (na tle sytuacji w innych częściach świata), w szczególności ich kontekstu instytucjonalnego. Uzyskuje rozeznanie w aktualnych źródłach informacji na temat różnych aspektów sytuacji na rynku pracy oraz podstawowe umiejętności analityczne w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4ERSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyjaśnienie różnic regionalnych w Europie oraz różnorodności regionów centralnych i peryferyjnych. Nacisk położony jest na cele polityki regionalnej oraz ewolucję polityk strukturalnych Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4ETPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4IPRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D4EUZO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem unii walutowej na przykładzie strefy euro. Odwołując się do teorii optymalnych obszarów walutowych oraz ekonomicznych skutków usztywnienia kursu walutowego, przedstawione zostaną koszty i korzyści wynikające z utworzenia wspólnego obszaru walutowego. W kolejnym kroku, nawiązując do zagrożeń związanych z funkcjonowaniem niepełnej unii walutowej, omówiony zostanie Europejski System Walutowy. Główną część wykładu stanowi omówienie nominalnych kryteriów konwergencji, wprowadzonych na mocy Traktatu z Maastricht.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)