Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022
3401-PS2-1ADJz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody analizy danych jakościowych gromadzonych w obszarze pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PS2-1ADZz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody analizy danych zastanych z obszaru pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-ASPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia kultury i jej znaczenia w życiu jednostki i społeczeństwa. Socjalizujące wartości kultury, Kategorie i dziedziny kultury, kultura regionalna, kultura masowa i elitarna. Enklawy upośledzenia socjokulturowego, grupy społeczne niewydolne kulturowo i socjalnie. Charakterystyka wybranej grupy wybranych środowiskach Podkultura, subkultura - pojęcia teoretyczne, podkultura nędzy. Polityka kulturalna państwa, modele polityki kulturalnej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-BBRz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest wprowadzenie studentów w problematykę badań biograficznych zarówno w sensie przedmiotowym (biografia jako źródło wiedzy o życiu społecznym i jednostkowym) jak i metodologicznym (warsztatowym – stosowanie metody biograficznej). Rozwój ich kompetencji analitycznych i poznawczych w zakresie rozumienia i interpretacji doświadczeń życiowych osób dotkniętych demoralizacją, przestępców, wykolejonych.

W trakcie seminarium studenci są przygotowywani do konceptualizacji problemu i napisania pracy magisterskiej poświęconej wybranym aspektom demoralizacji w oparciu o studia biograficzne.

Strona przedmiotu
3401-PS2-2BEDz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1BIJNz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych metod badań społecznych.

Strona przedmiotu
3401-PR2-M-1BJNSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-FAKB-CEFz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
3401-PR2-2CISz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w istotnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie dwóch prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-CSBz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-DSWz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych ma służyć poznaniu metodologii stawiania poprawnych diagnoz na użytek opieki, wychowania i terapii. Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy jednostek i środowisk wychowawczych, takich jak rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, społeczność lokalna. Przedmiot przygotowuje do umiejętnego posługiwania się istniejącymi narzędziami badawczymi. Ponadto student poznaje zasady konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz interpretowania uzyskiwanych wyników.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1DZSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten ważny na poziomie studiów magisterskich przedmiot ma w istocie charakter ogólny i jako taki przygotowuje Studentów do korzystania z innych, sprofilowanych już bardziej szczegółowo, zajęć. Ma dawać charakterystykę współczesnego, polskiego społeczeństwa w perspektywie jego przemian. Jako narzędzie analiz jest wykorzystany paradygmat zmiany społecznej, co pozwala wydobyć charakterystykę naszego społeczeństwa jako rzeczywistości dynamicznej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-DPSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej związków między działaniem i porządkiem społecznym. Studentów uczy się podstawowych elementów warsztatu naukowego: kwerendy piśmiennictwa i źródeł, analizy tekstu naukowego, obmyślenia badań — ich projektowania i realizacji, pracy nad własnym tekstem. Problematykę różnych form działania i porządku społecznego ujmuje się stosunkowo szeroko: począwszy od analiz stricte teoretycznych, poprzez „klasyczne” prace empiryczne z „teoretycznym kluczem”, a skończywszy na studiach z zakresu historii myśli społecznej. Analiza działania i porządku dotyczy także odstępstw od tego, co kulturowo i społecznie oczekiwane, czyli zjawisk dewiacji, załamania porządku społecznego lub anomii, gdyż ich rozumienie jest na ogół nieodzowne w próbach ustalenia, jak możliwy jest porządek społeczny.

Strona przedmiotu
3401-PR1-3DKPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy na temat historii instytucji penalnych oraz mechanizmów społecznych i kulturowych związanych z funkcjonowaniem systemów karnych w różnych kontekstach historyczno-kulturowych, w tym także współcześnie. W ramach przedmiotu łączy się elementy historii kary i historii wymiaru sprawiedliwości karnej, antropologii i socjologii kary w kontekście rozwoju konkretnych instytucji historycznych oraz wprowadza elementy syntezy integralnokulturowej integrującej wieloaspektowe analizy zjawiska prawno społecznego kary w kontekście rozwoju różnych struktur afektu penalnego powiązanego z odmiennymi typami kultur penalnych

Strona przedmiotu
3401-KR2-2EKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1EASPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicją i znaczeniem etyki w działaniu służb publicznych – wypełnianiu przez nie określonych zadań. W trakcie zajęć studenci zrozumieją, że etyka kształtuje prawo, które nie tylko wzmacnia ochronę jednostek przed nadużyciami funkcjonariuszy publicznych, ale także nakłada na tych ostatnich pozytywne obowiązki w celu poprawy jakości życia i wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli. Analiza treści poruszanych w trakcie zajęć pokaże, że etyka pozwala dokonywać trafnych i praworządnych w swych skutkach wyborów w przypadku kolizji wartości i dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby. Studenci będą badać przejawy etyki w służbach publicznych (wymiarze sprawiedliwości, służbach śledczych, pracach parlamentu, itp.).

Strona przedmiotu
3401-PS2-M-1EPSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-1ESPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania.

Strona przedmiotu
3401-ETW-OGz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-ESOz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prezentacji zagadnień opieki, resocjalizacji i pomocy osobom niedostosowanych społecznie we współczesnej Europie. Przedstawiona zostanie ewolucja podejścia do takich osób, kształtująca aktualny wizerunek europejskiej resocjalizacji, opieki i pomocy. Omówione będą jej najważniejsze podmioty, w tym Rada Europy, oraz ustawodawstwo rangi europejskiej i krajowej z zakresu postępowania z nieletnimi i ochrony ich praw. Zaprezentowane będą także rozwiązania stosowane w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich.

Strona przedmiotu
3401-FAKB-FASz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
3401-FAK-GWTz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i praktyki pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i edukacji holistycznej w podejściu Gestalt.

Strona przedmiotu
3401-FAK-GCHAz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie planowanych zajęć słuchacze zapoznają się Programem 12 Kroków oraz z praktycznym sposobem ich wykorzystania na przykładzie uczestnictwa w samopomocowym ruchu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Będą mieli możliwość dowiedzieć się jak działa Wspólnota AA i jak można ją wykorzystać do profesjonalnych celów związanych z pracą zawodową, a także jak wpisuje się ona w funkcjonowanie istniejącego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1HFz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Historia filozofii” to przedmiot uczący dwóch rzeczy. Po pierwsze, historii doktryn filozoficznych, poczynając od starożytności. Po drugie, samego myślenia, używania logiki i argumentacji. Na zajęciach skupimy się na filozofii społecznej i etyce. Jakie zmiany w nich zaszły od czasów starożytnych? Co ważnego się stało z nadejściem Oświecenia? Czym jest emancypacja i czy jest ona możliwa? Czy da się pogodzić jednostkę i społeczeństwo? Jak to zrobić?

Strona przedmiotu
3401-PR2-1HIWz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Strona przedmiotu
3401-PR1-3HMSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-HPiPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-M-1HPKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą przestępczości – jej rozumieniem współcześnie oraz na przestrzeni dziejów; sposobem postrzegania przez różne kultury czynów przestępczych oraz metodami zwalczania ich.

Strona przedmiotu
3401-FAKB-HMz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS2-1IAIz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych nurtów analizy instytucjonalnej w ramach socjologii, nauk politycznych i ekonomii: jak instytucje – rozumiane jako społecznie tworzone reguły – określają warunki działania ludzi, jak instytucje są projektowane, jak powstają i jakie są możliwości ich zmiany.

Strona przedmiotu
3401-FAK-IKz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-JOz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest opieka nad studentami w doskonaleniu przez nich warsztatu naukowego, podejmowaniu i realizacji badań empirycznych, prowadzeniu samodzielnych studiów literaturowych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej. Pierwszy semestr seminarium magisterskiego na I roku ma się zakończyć wybraniem i ustalonego z promotorem, tematu pracy magisterskiej, a także zgromadzeniem literatury przedmiotu. W semestrze letnim studenci opracowują część teoretyczną pracy – sukcesywnie przygotowują jej fragmenty, które referują na zajęciach

Strona przedmiotu
3401-FAKB-JDLz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prezentacji systemu resocjalizacji zamkniętych instytucjach korekcyjnych krajów niemieckojęzycznych. Zostaną przestawione podstawy ustawowe i praktyczne aspekty działalności więziennictwa Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu: podstawy kodeksowe, cele, zasady, organizacja i metody oddziaływania na więźniów. Oprócz tego te systemowe i metodyczne aspekty będą odniesione do rozwiązań stosowanych w polskim więziennictwie.

Ważnym aspektem przedmiotu jest wzbogacenie słownictwa uczestników o specjalistyczne terminy i zwroty, używane w penitencjarystyce krajów niemieckojęzycznych.

Strona przedmiotu
3401-FAKB-KPWz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zostaną zapoznani z założeniami wybranych teorii kryminologicznych i polityk publicznych oraz wynikami aktualnych badań naukowych dotyczących problemu masowego uwięzienia w Stanach Zjednoczonych. W trakcie zajęć prowadząca będzie omawiać najczęściej stosowane na gruncie amerykańskim metody badawcze stosowane w badaniach nad przestępczością oraz karą pozbawienia wolności, prezentując także wyniki własnych badań kryminologicznych zrealizowanych w wybranych instytucjach zamkniętych w Utah, Illinois, New Jersey i Nowym Jorku. Szczególna uwaga poświęcona zostanie na omówienie sytuacji kobiet (w tym matek) osadzonych w amerykańskich więzieniach oraz analizę skuteczności amerykańskich programów zapobiegania przemocy (z uwzględnieniem doświadczeń prowadzącej w zakresie ewaluacji Funkcjonalnej Terapii Rodzinnej (Functional Family Therapy – FFT).

Strona przedmiotu
3401-SEMM-KKSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest napisanie przez studenta/kę samodzielnej pracy magisterskiej spełniającej wymogi określone w programie studiów.

Strona przedmiotu
3401-PR1-3KKZSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia problemy wynikające ze zróżnicowania społecznego w kontekście zagrożenia wspólnot ludzkich konfliktami. Zróżnicowanie społeczne jest ujęte jako zjawisko, które zarówno ze względów poznawczych jak i praktycznych, wymaga określenia co do swej istoty, uwarunkowań, mechanizmów i skutków. W wykładzie omawia się znaczenie parametrów zróżnicowania socjoekonomicznego w hierarchizacji struktury stratyfikacyjnej. W toku wykładu bada się wybrane czynniki aktualnego zróżnicowania w społeczeństwach, które przeszły różne drogi rozwoju społecznego, doświadczały różnych ustrojów politycznych, dysponują różnymi zasobami gospodarczymi, są związane z odmiennymi systemami kultury i religii. Wskazuje się wzajemne zależności między tymi czynnikami i bada siłę tych związków w okolicznościach pokoju i konfliktu. Wobec aktualnych natężonych kontaktów międzykulturowych i ekspozycji cech zróżnicowania społecznego wskazuje się na znaczenie upowszechniania postaw tolerancji.

Strona przedmiotu
3401-SEML-KRZz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest uświadomienie studentom wagi rodziny dla kształtowania się zachowań niedostosowanych. Kondycja rodziny, przygotowanie rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, więzi między rodzicami w relacji intymnej, wyposażenie psychiczne rodziców, posiadanie mieszkania, pracy, zdrowie somatyczne i psychiczne, karalność, nałogi, problemy napotykane przez rodzinę, infrastruktura miejsca zamieszkania, kontekst kulturowo-historyczny, wsparcie społeczne i instytucjonalne oraz szereg innych czynnik wpływają na wywiązywanie się z ról i zadań rodzicielskich oraz na przystosowanie lub jego brak u członków rodzin. Badanie tych kontekstów, siły ich oddziaływania na funkcjonowanie rodziny będzie przedmiotem seminarium.

Strona przedmiotu
3401-KR2-2KPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-KDz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej działania zbiorowego. Celem seminarium jest nauczenie studentów podstawowego warsztatu samodzielnej pracy naukowej: dobór i analiza literatury, projektowanie i realizacja badań, analiza i interpretacja danych, redakcja tekstu naukowego. Podczas seminarium podejmowana jest tematyka różnorodnych form koordynacji ludzkiej działalności zarówno uznawanej za dewiacyjną (np. przestępczość zorganizowana, przestępczość białych kołnierzyków, sieci powiązań osób uzależnionych) jak i koordynacja oddziaływania kontroli społecznej (np. organizacyjne aspekty pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, kapitał społeczny). Badania studentów koncentrują się wokół takich mechanizmów koordynacji działania jak organizacje, sieci społeczne i instytucje.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1KPSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są rozwiązania prawne dotyczące kwestii socjalnych przewidzianych w prawie krajowym i prawie europejskim. W prawie krajowym zostaną ukazane zasady konstytucyjne, w tym zwłaszcza związane z wolnościami i prawami socjalnymi i ich ochroną. W warstwie uszczegółowionej zostaną zaprezentowane rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych dziedzin tego prawa, tj. prawa pracy, zapobieganiu bezrobociu, edukacji, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa, a także wybranym kategoriom społecznym, m.in. niepełnosprawnym. Natomiast uwzględniając prawo europejskie zostaną omówione rozwiązania dotyczące sfery bytowej na przykładzie ustawodawstwa wybranych krajów i standardów międzynarodowych.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1KRz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-FAK-KWPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą informację na temat możliwości wykorzystania, zdobytej podczas studiów, wiedzy teoretycznej – w przyszłej pracy zawodowej. W toku konwersatorium przedstawione zostaną charakterystyki placówek i instytucji, w których będą mogli podjąć zatrudnienie. Zagadnienia szczegółowe pracy w tych placówkach i instytucjach prezentować będą specjaliści – praktycy.

Strona przedmiotu
3401-FAK-K1z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-FAK-K2z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEMM-KPCz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-2KIz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację i rozwinięcie podstawowych kursów z kryminologii, metodologii badań społecznych i metod badań w kryminologii. Zajęcia skupiają się na ilościowym opisie przestępczości i polityki kryminalnej oraz ilościowych metodach badań w kryminologii.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-KRPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje porównawczą analizę przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie międzynarodowej. Poznanie różnic w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omawiane są różnice i podobieństwa w dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1KSZ1z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1KSZ2z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
3401-FAK-MEDz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów oparty na porozumieniu i wypracowaniu najlepszego rozwiązania dla obydwu stron sporu.

Niniejszy fakultet ma na celu pokazanie walorów mediacji i wyposażenie studentów podstawowe umiejętności w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1MBSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci poznają podstawy metodologii oraz główne metody prowadzenia badań społecznych.

Strona przedmiotu
3401-PR2-1MASz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych mierzalnych oraz rangowych. Zajęcia obejmują zagadnienia estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez, Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2MBSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten jest przeglądem podstawowych metod badawczych. Celem zajęć jest wyposażenie Państwa w podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych. Wiedza ta pozwali Państwu zrozumieć i krytycznie ocenić materiał z badań społecznych przedstawiony podczas innych zajęć uniwersyteckich, w tekstach naukowych, ale również w mass mediach. W ramach zajęć poznają Państwo metody, które można zastosować do zbadania wybranego przez Państwa tematu pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1MBKz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych. Klasyfikacja i charakterystyka empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i penitencjarnej z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy.

Strona przedmiotu
3401-PS2-1MBSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody badań społecznych, które można wykorzystywać w obszarze pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-WMFz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki kultury fizycznej realizowanej w obszarze profilaktyki i resocjalizacji.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-MPWz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola jednostki i małej grupy w procesie postępowania korekcyjnego. Dziecięce i młodzieżowe grupy formalne i nieformalne [paczki, grupy podwórkowe, gangi]. Definicja małej grupy - interakcje, cele, normy, struktury grupowe. Dynamika małej grupy. Opór w grupie. Konflikty międzygrupowe. Metody pracy z grupą.

Strona przedmiotu
3401-FAK-NJOz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z sytuacją osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dostępnymi dla nich formami wsparcia ze środków publicznych oraz wskazanie luk systemowych.

Strona przedmiotu
3401-PS2-1OPSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego w zakresie praw społecznych i obywatelskich.

Strona przedmiotu
3401-SEML-ODRz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji studentów w dziedzinie przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-OWPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony przygotowaniu studentów do redagowania pracy magisterskiej z zakresu oddziaływań podejmowanych wobec osób nieprzystosowanych/ wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych nieprzystosowaniem/ wykluczeniem społecznym oraz demoralizacją.

W trakcie zajęć zostanie ugruntowana wiedza przedmiotowa dotycząca szeroko pojętej profilaktyki społecznej i resocjalizacji, a także sposobów oddziaływania w warunkach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, obejmujących osoby zagrożone nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowane społecznie.

Kształcone będą ponadto kompetencje w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Kładziony będzie nacisk na zdobycie umiejętności samodzielnej pracy naukowej, obejmującej dobór i analizę literatury przedmiotu, projektowanie i realizację badań, analizę i interpretację danych oraz redakcję tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
3401-PS2-M-2OSLz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1PRZz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-1PRz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zapoznać studenta z interdyscyplinarnym charakterem wiedzy o resocjalizacji, reintegracji i profilaktyce społecznej. Zadanie to będzie zrealizowane przez omówienie podstawowych pojęć i paradygmatów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wskazanie aktualnych tendencji w pracy z nieletnimi i z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PENz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia w syntetyczny sposób genezę i strukturę głównych kierunków rozwoju współczesnej myśli penologicznej w kontekście szerszych zagadnień z zakresu kwestii kontroli społecznej badanych w w naukach społecznych. Przedstawienie wstępnej analizy możliwych konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości karnej, oraz powiązać różne propozycje reform z odmiennymi rodzajami racjonalizacji i myśli penalnej. Poznanie złożoności zagadnień składających się na wymiar sprawiedliwości karnej , analiza znaczenia teorii i praktyki karania w aspekcie zarówno poczucia bezpieczeństwa , ładu i sprawiedliwości w grupie społecznej, jak i znaczenia dla ochrony praw i wolności indywidualnych, zarówno sprawcy, ofiary, jak i ogółu społeczeństwa.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PPKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej z zakresu penologii, prawa karnego i zagadnień pokrewnych. W czasie seminarium preferowana będzie integralnokulturowa analiza problemów z zakresu nauki prawa karnego i penologii.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1POPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką praw i wolności człowieka – ich genezą i stanem współczesnym, z granicami tych praw i zagrożeniami, jakie dla ich przestrzegania niesie rozwój technologiczny, cywilizacyjny, globalizacja. Studenci zyskają wiedzę jak prawa i wolności człowieka ewoluują i wzmacniają ochronę wspólnych nam dóbr i wartości.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PKRz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-PNRz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dydaktyka i ortodydaktyka jako subdyscypliny pedagogiczne. Rola kształcenia w procesie resocjalizacji. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami zachowania w Polsce. Idea szkolnictwa alternatywnego. Po co i jak uczyć w resocjalizacji? Podstawowe modele nauczania: kognitywizm i behawioryzm. Nowy paradygmat nauczania – konstruktywizm. Model aktywnej edukacji. Zasady nauczania resocjalizacyjnego. Metodyka pracy nauczyciela- organizacja procesu nauczania, metody nauczania, ocenianie. Rola ucznia i nauczyciela. TOC [theory of constraints]– narzędzie myślowe w edukacji specjalnej.

Strona przedmiotu
3401-POWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Strona przedmiotu
3401-FAK-POKz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjami prawa karnego w społeczeństwie demokratycznym, jego miejscem i rolą w przeciwdziałaniu zjawiskom (makroskala) oraz zachowaniom (mikroskala) patologicznym przez wykorzystanie środków represyjnych a także poddanie sprawców przestępstw przymusowym zabiegom resocjalizacyjnym zarówno w warunkach izolacji (kara pozbawienia wolności) jak i w naturalnym środowisku społecznym (środki probacyjne).

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości, które mieszczą się w obszarze zainteresowań polityki kryminalnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje swym zakresem poszczególne zagadnienia dotyczące polityki kryminalnej w wybranych krajach.

Strona przedmiotu
3401-PR1-3PSPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS2-1PSPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PUEz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu: zagadnienia kontrolowania przestępczości w państwach UE oraz na poziomie UE ( współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości).

Strona przedmiotu
3401-PS2-2PSMz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-FAK-PISz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-0PSN-OGz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEML-PSNz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizacja tego celu nastąpi poprzez naukę dostrzegania i definiowania problemów naukowych i badawczych, formułowanie hipotez badawczych, a także poprzez zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia materiału badawczego, właściwego doboru literatury i aktów prawnych, a także spójnego prezentowania wniosków w pracy.

Strona przedmiotu
3401-FAK-PNSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z systemami postępowania z nieletnimi wykazującymi przejawy demoralizacji i przestępczości, które obowiązują w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Przegląd poszczególnych rozwiązań poprzedzi omówienie ewolucji postępowania z nieletnimi na przestrzeni lat. Analiza podejść w postępowaniu z nieletnimi zostanie przeprowadzona na bazie międzynarodowych regulacji prawnych wyznaczających standardy postępowania z nieletnimi. Omawiane rozwiązania prawne dotyczące nieletnich zostaną porównane z polskimi regulacjami w tym zakresie. Aspekt porównawczy umożliwi analizę możliwości zaimplementowania pewnych rozwiązań na polski grunt i warunków, które musiałby być spełnione dla ich efektywnego funkcjonowania.

Strona przedmiotu
3401-PS2-1PCZz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS2-M-1PSUz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS2-M-2PSGz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS2-M-1PSJd brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest zaznajomienie studentów z jedną z podstawowych metod pracy socjalnej – caseworkiem (pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). W trakcie zajęć omawiane będą poszczególne etapy pracy z klientem: nawiązanie relacji, diagnoza, strategie wprowadzania zmian, ewaluacja i zakończenie relacji, a także istota i zasady case managementu w pracy z jednostką.

Strona przedmiotu
3401-PS2-M-1PSJz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest zaznajomienie studentów z jedną z podstawowych metod pracy socjalnej – caseworkiem (pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). W trakcie zajęć omawiane będą poszczególne etapy pracy z klientem: nawiązanie relacji, diagnoza, strategie wprowadzania zmian, ewaluacja i zakończenie relacji, a także istota i zasady case managementu w pracy z jednostką.

Strona przedmiotu
3401-PS2-M-1PSRz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PRAPEDz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 150 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA

Strona przedmiotu
3401-PR1-3PZz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1PCSPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PSK-OGz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest analiza okoliczności stosowania kary, jej rodzaje i znaczenie nadane karze przez społeczności świata antycznego rozwijające się na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, Syrii-Palestynie, Anatolii hetyckiej, Grecji klasycznej i hellenistycznej i w starożytnym Rzymie w okresie królewskim, republiki i cesarstwa. Zajęcia posiadają zarówno charakter wykładu jak i ćwiczeń. Metodą pracy jest analiza integralnokulturowa starożytnych tekstów źródłowych. Wykłady obejmują przedstawienie dziejów starożytnego prawodawstwa w kontekście historii społecznej oraz historię praktyk karania zainicjowaną przez społeczeństwa starożytne.

Strona przedmiotu
3401-PS2-M-2PPSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PPPz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalizacje wykonania kary i ich zakotwiczenie w wiedzy o człowieku i społeczeństwie. Poznanie zasad organizacji aparatu wykonania kar oraz psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w karnej instytucji zamkniętej. Analiza aktualnego systemu penitencjarnego jego podstawy prawne, efektywność oraz konfrontacja rozstrzygnięć normatywnych z wiedzą z zakresu psychologii, socjologii, aksjologii i innych nauk zintegrowanych. Krytyka izolacyjnych środków karnych – kierunki reform w Polsce i świecie. Środki alternatywne Postawy społeczeństwa wobec osób inkryminowanych .

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PRKz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy, obejmuje zagadnienia części ogólnej prawa karnego materialnego, z elementami części szczególnej.

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PKNz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1PKOz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKWz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo, kary, środki karne, zakład karny, zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawiania wolności

Strona przedmiotu
3401-SEMM-PPBz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie obejmuje problematykę szeroko rozumianego prawa karnego, sprawy polityki penitencjarnej oraz różne obszary bezpieczeństwa odnoszące się do administracji służb zmilitaryzowanych oraz zarządzania aktywnością obywateli w szczególności osób pozbawionych wolności.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PRNz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo regulujące stosunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie biologicznej i zastępczej. System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PSOz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-PIPDz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy roli i zadań pedagogiki i andragogiki penitencjarnej (oraz wychowania resocjalizującego) w wykonywaniu środków izolacyjnych i probacyjnych oraz integracji i readaptacji społecznej więźniów. Przedstawiona jest charakterystyka i ocena efektywności polskiego systemu penitencjarnego i probacji. Teoria i praktyka izolacji i probacji jest omawiana na tle rozwoju systemów penitencjarnych i probacji oraz standardów międzynarodowych.

Strona przedmiotu
3401-FAK-PMZz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-0PRS-OGz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są problemy rodziny polskiej na tle przemian historycznych, społecznych i prawnych ukazanych w świetle sztuki polskiej na przestrzeni wieków. Wykładowi historycznemu. prawno-antropologicznemu oraz socjologicznemu towarzyszy analiza dzieł sztuki polskiej w obszarach literatury, teatru, malarstwa, grafiki i kinematografii.

Strona przedmiotu
3401-PS2-1PPTz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-1PRSz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Studentom zostanie przekazana wiedza o podstawowych pojęciach, celach, poziomach i strategiach profilaktyki społecznej, a także przykłady wybranych programów profilaktycznych.

Przedmiot służyć będzie również kształceniu umiejętności właściwego i trafnego rozpoznawania przejawów zachowań nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań dysfunkcjonalnych. Zaprezentowane będą także propozycje działań zmierzających do optymalizacji procesu wychowania i resocjalizacji.

Strona przedmiotu
3401-PS2-2PSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Projekt - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-WR-PPWz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie w prowadzić studenta w teoretyczno-praktyczne konteksty pracy socjalnej oraz przekazać ogólny obraz modeli profilaktyki oraz innowacji pedagogicznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin dysfunkcyjnych. Poznają zasady konstruowania projektów profilaktyczno-wychowawczych oraz etapy projektu socjalnego.

Studenci opracują też (w grupach) projekt socjalny, pedagogiczny lub edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży, rodzin w grupie ryzyka i odpowiadający na potrzeby środowiska lokalnego.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PPZz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszarów: zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej, problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych i uzależnionych, polityki i prewencji zdrowotnej.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1PPNz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PZSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji karno-kryminologicznej. Program zajęć obejmuje ogólną problematykę zmiany społecznej i jej związków z przestępczością oraz szczegółowe zagadnienia przestępczości w zmieniającym się świecie (uwarunkowania, przejawy, reakcja na przestępczość)

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PPKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-SEML-PRNz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, analizie literatury, zdobywaniu danych empirycznych i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PZz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-PR1-3PROz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia rozwojowa jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii. Zajmuje się zmianami psychiki i zachowania, które obserwujemy w ciągu życia człowieka. Nauka ta bada też procesy i struktury psychiczne człowieka. Specyficzną cechą tej dziedziny nauki jest badanie powyższych zmian w czasie. Część tych zmian w zachowaniu i psychice jest wspólna dla danego okresu życia i można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich wystąpienie, inne natomiast są indywidualne i niepowtarzalne. Podstawowym obszarem zmian jest cykl życia jednostki.Psychologia rozwojowa wciąż zadaje sobie wiele pytań, a do głównych należą:

- Czy te zmiany rzeczywiście zachodzą?

- Czy mają one charakter raczej wrodzony czy nabyty

- Czy mają związek z rozwojem społecznym?

- Jaki jest czas tych zmian i czy można wyróżnić stadia rozwojowe?

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PSKz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zaburzeniami zachowania, chorobami psychicznymi oraz ich uwarunkowaniami genetycznymi, biologicznymi i psychologicznymi. Szczególny nacisk położony jest na zaburzenia zachowania wynikające z sytuacji stresowych i zaburzeń osobowości u dorosłych, a także zaburzenia rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wraz z ich uwarunkowaniami w systemie rodzinnym.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PSRz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PSPz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 2 części: zagadnień psychologii sądowej oraz psychologii penitencjarnej. Psychologia sądowa obejmuje zagadnienie z zakresu uwarunkowań czynów przestępczych i możliwości psychologicznego opiniowania w sprawach karnych. Przedstawia też problem zeznań świadków, a zwłaszcza wpływu różnych czynników na zeznania dzieci i dorosłych oraz psychologicznej oceny tych zeznań ze szczególnym uwzględnienie warunków i sposobów przesłuchiwania dzieci: świadków a zwłaszcza dzieci- ofiar przestępstw. W części obejmującej psychologię penitencjarną poruszane będą zagadnienia dotyczące funkcjonowania w izolacji więziennej (w warunkach aresztu śledczego i zakładu karnego), istotne problemy osób osadzonych jako źródło zadań zawodowych dla psychologa penitencjarnego ze zwróceniem uwagi na diagnozę i prognozy resocjalizacyjne oraz patologie więzienne. Poruszone będzie także zagadnienie psychologicznych warunków pracy i stresu personelu więziennego.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje węzłowe problemy współczesnej psychologii społecznej: najnowsze osiągnięcia, postępy stosowania metod eksperymentalnych, zastosowanie praktyczne nowych odkryć.

Strona przedmiotu
3401-KR2-M-2PZz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-1PSYz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu głównych nurtów teorii osobowości: psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz metod badania osobowości a także zaburzeń w strukturach i funkcjach

Strona przedmiotu
3401-PS2-1PSYz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-2PSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-1RRSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stworzenie podstaw do zrozumienia i stosowania rozmaitych strategii oraz procedur profilaktycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w warunkach wolnościowych. Zmiana odbioru społecznego idei resocjalizacji i reintegracji społecznej.

Strona przedmiotu
3401-FAK-RIZz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat oddziaływań prowadzonych w zamkniętych instytucjach korekcyjnych. Prezentacja zagadnień dotyczących struktury instytucjonalnego systemu resocjalizacji i profilaktyki w Polsce oraz specyfiki, zadań i organizacji pracy, a także form i metod wychowania resocjalizującego, stosowanych w poszczególnych instytucjach zamkniętych. Zwrócenie uwagi na ograniczenia i bariery resocjalizacji, wynikające z niekorzystnych cech zamkniętych środowisk wychowawczych oraz sposoby redukowania ich negatywnego wpływu na psychospołeczne funkcjonowanie wychowanków i personelu oraz na efektywność instytucjonalną. Studenci nabędą także umiejętności właściwej interpretacji przepisów prawnych, regulujących problematykę pracy resocjalizacyjnej w instytucjach penitencjarnych.

Strona przedmiotu
3401-KR2-M-2RSLz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentowi wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2RPAz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu współczesnej antropologii filozoficznej i sporów dotyczących natury ludzkiej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2SDKSz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu