Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Archeologii - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2800-ZBHP00 Bezpieczeństwo i higiena pracy Lista przedmiotów
2800-ZIPW00 Ćwiczenia powierzchniowe Lista przedmiotów
2800-POW-LIC Ćwiczenia powierzchniowe-licencjat Lista przedmiotów
2800-AEX00 Ćwiczenia terenowe - wykopaliska Lista przedmiotów
2800-ASUR00 Ćwiczenia terenowe-powierzchniowe Lista przedmiotów
2800-ZIWK00 Ćwiczenia wykopaliskowe Lista przedmiotów
2800-WYK-LIC Ćwiczenia wykopaliskowe - licencjat Lista przedmiotów
2800-AGR00 Język grecki dla st. anglojęzycznych BA Lista przedmiotów
2800-ALAT00 Język łaciński dla st. anglojęzycznych Lista przedmiotów
2800-DOJS Języki starożytne dla III roku studiów I stopnia Lista przedmiotów
2800-KONWII Konwersatoria dla studiów II stopnia Lista przedmiotów
2800-KOCYF Konwersatoria o profilu archeologii cyfrowej Lista przedmiotów
2800-KOMET Konwersatoria o profilu archeometrii Lista przedmiotów
2800-KOCPS Konwersatoria o profilu Człowiek-przestrzeń-środowisko Lista przedmiotów
2800-KOHUM Konwersatoria o profilu Humanistyczny warsztat badawczy archeologia Lista przedmiotów
2800-DKP-LIC0023 Konwersatoria profilowane dla II i III roku studiów dziennych licencjackich Lista przedmiotów
2800-ZOWI00 Ochrona Własności Intelektualnej Lista przedmiotów
2800-ZMGR002 Praca magisterska na studiach zaocznych Lista przedmiotów
2800-ZTR001 Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatoria) Lista przedmiotów
2800-PO-BW Profil obowiązkowy - blok Archeologia Bliskiego Wschodu Lista przedmiotów
2800-PO-DWNS Profil obowiązkowy - blok Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata Lista przedmiotów
2800-PO-EN Profil obowiązkowy - blok Archeologia Egiptu i Nubii Lista przedmiotów
2800-PO-GR Profil obowiązkowy - blok Archeologia Grecji Lista przedmiotów
2800-PO-AR Profil obowiązkowy - blok Archeologia Rzymu Lista przedmiotów
2800-PO-SCN Profil obowiązkowy - blok Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych Lista przedmiotów
2800-PO-EZWL Profil obowiązkowy - blok Archeologia wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów Lista przedmiotów
2800-PO-BIOS Profil obowiązkowy - blok Bioarcheologia i archeologia środowiska Lista przedmiotów
2800-PO-EKB Profil obowiązkowy- blok Archeologia epoki kamienia i brązu Lista przedmiotów
2800-PB Profil technologiczno-badawczy Lista przedmiotów
2800-PC Profile tematyczne - Profil prawno-społeczny Lista przedmiotów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)