Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Polonistyki - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
archeologia
etnologia
filologia bałtycka
filologia klasyczna
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia polska
filologia polskiego języka migowego
filozofia
historia
historia sztuki
językoznawstwo
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
literaturoznawstwo
logopedia ogólna i kliniczna
muzykologia
nauki o sztuce
slawistyka
slawistyka zachodnia i południowa
socjologia
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
sztuka pisania
sztuki społeczne
wiedza o kulturze

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)