Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II (ACCA) 2400-PP2FI2ACCA
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura taka jak do wykładu Finanse II (ACCA)

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia z Finansów II (ACCA) pomagają studentom rozwinąć zastosowania poznanej na wykładzie teorii do analizy przykładowych zdarzeń i problemów. Oznacza to, że po zajęciach student wie jak w sposób praktyczny wykorzystywać zaawansowane instrumentarium finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka.

Zajęcia te rozwijają u studentów umiejętności diagnozowania, analizy jakościowej, jak i ilościowej oraz uczą aplikacji teorii w praktyce, również z wykorzystaniem wybranych pakietów komputerowych.

Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przy wystawianiu oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie punkty uzyskane przez studenta podczas semestru. Punkty przyznawane są za:

 Kolokwium pisemne (75% oceny końcowej) - podczas kolokwium będzie istniała możliwość wyboru zadań do rozwiązywania; można będzie korzystać z tablic finansowych, zestawu wzorów oraz prostego kalkulatora.

 Kartkówki obejmujące omówiony wcześniej materiał (25% oceny końcowej)

 Aktywność na zajęciach jest dodatkowo premiowana

Zaliczenie pisemne

Zakres tematów:

1. Struktura czasowa stóp procentowych

2. Kontrakty terminowe futures i forward

3. Swapy

4. Opcje

5. Teoria portfelowa i modele rynku kapitałowego

Metody dydaktyczne:

Przed każdymi ćwiczeniami na stronie internetowej udostępniane są materiały i zadania przygotowane na dane zajęcia. Wskazane jest tym samym zapoznanie się z materiałami z wykładu oraz przemyślenie problemów i próba samodzielnego ich rozwiązania przez uczestników. Intencją ćwiczeń nie jest bowiem rozwiązywanie zadań przez prowadzącego - studenci mają za zadanie rozwiązać zadania pod jego kierunkiem. Na każdych ćwiczeniach studenci będą proszeni o rozwiązywanie zadań z omawianego tematu. Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym z zastosowaniem przede wszystkim pakietu algebry komputerowej (Maxima) oraz pomocniczo innego oprogramowania (np. arkusza kalkulacyjnego). Niektóre rozwiązywane problemy wymagają samodzielnego znalezienia danych finansowych w zasobach Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
201 każda środa, 8:00 - 9:30, sala A202
Marek Sylwestrzak 24/28 szczegóły
202 każda środa, 9:45 - 11:15, sala A202
Marek Sylwestrzak 26/28 szczegóły
204 każda środa, 13:15 - 14:45, sala A202
Sylwia Domańska 26/28 szczegóły
205 każda środa, 11:30 - 13:00, sala A202
Sylwia Domańska 27/28 szczegóły
206 każda środa, 15:00 - 16:30, sala A202
Sylwia Domańska 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)