Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Between the Seas. Change in the Arabian Peninsula and the Levant in the first millenium C.E. (ZIP) 2800-DTARA
Translatorium (TRAN) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – Płw. Arabski oraz Lewant w okresie od królestwa nabatejskiego i

Cesarstwa Rzymskiego po Kalifat Abbasydzki (I w. p.n.e. – IX w. n.e.) – ramy geograficzne,

chronologiczne, główne procesy polityczne, społeczne i gospodarcze.

2. Źródła do tematu – źródła pisane, epigrafika, archeologia, badania nad krajobrazem i

środowiskiem

3. Infrastruktura zmiany/tematy prac studenckich/podział na grupy robocze.

4. Nabatejczycy i Palmyreńczycy - źródła obecności arabskiej w Lewancie.

5. Szlaki komunikacyjne i handel pomiędzy obszarem Oceanu Indyjskiego, Morzem

Czerwonym i Morzem Śródziemnym.

6. Główne ośrodki handlowe zachodniej części Oceanu Indyjskiego.

7. Infrastruktura społeczna – miasto wschodnie i jego elementy składowe; budowle

publiczne, obiekty kulturalne, obiekty sportowe, instytucje edukacyjne, instytucje religijne,

administracja państwowa i samorządowa, zaopatrzenie w wodę i energię.

8. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna, w tym transport lądowy i morski, drogi, szlaki,

porty, węzły transportowe.

9. Siły napędowe zmian – struktura społeczna i etniczna, ewolucja wierzeń religijnych,

zmiany technologiczne w gospodarce, w tym w rolnictwie, handel średnio- i

długodystansowy.

10. Ewolucja wierzeń religijnych - politeistyczne religie arabskie, ekspansja chrześcijaństwa

w czasach późnej starożytności, wreszcie rozlanie się Islamu oraz jego wpływ na

gospodarkę kalifatu i interakcje z resztą świata.

11. Trwanie i ewolucja rolnictwa w regionie jako funkcja przemian demograficznych,

polityczno-gospodarczych, kulturalnych oraz środowiskowych.

12. Arabskie państwa lenne, późnoantyczny renesans handlu na Morzu Czerwonym,

Sasanidzi na Półwyspie Arabskim.

13. Islam - tło plemienne, podbój, procesy arabizacji i islamizacji za czasów Umajjadów i

Abbasydów.

14. Podsumowanie procesów przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych w Lewancie

oraz na Płw. Arabskim w I-ym tys. n.e.

15. Podsumowanie prac studenckich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 2.09A
Tomasz Waliszewski, Micaela Sinibaldi 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Szkoły Głównej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)