Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza danych zastanych 3401-PS2-1ADZz
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

 Makowska Marta „Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2013

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie

w zakresie wiedzy:

 znał metody i techniki badań społecznych opartych na analizie danych zastanych

 rozumiał ich rolę i zasady stosowania w obszarze pracy socjalnej

w zakresie umiejętności:

 potrafił planować i realizować badania empiryczne i/lub analizy przy użyciu metod i technik właściwych dla analizy danych zastanych

 potrafił dokonywać krytycznej selekcji informacji i materiałów dotyczących pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz technologii ICT

w zakresie kompetencji społecznych:

 gotowy do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu pod względem poprawności metodologicznej oraz jakości wniosków 100%

Zakres tematów:

1. Dane zastane – kiedy i dlaczego; źródła i rodzaje danych zastanych (administracyjne, sprawozdawcze, statystyczne, sondażowe itd.); pozyskiwanie danych z uwzględnieniem ich rodzaju

2. Metody analizy danych zastanych.

3. Projekt badawczy z wykorzystaniem danych zastanych: zaplanowanie i realizacja badań, raportowanie wyników

Metody dydaktyczne:

Warsztaty obejmujące realizację projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 10:15, sala 42
Agnieszka Dudzińska 6/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)