Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca badawcza w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym (KINT) 2105-M-D1PDWR-ZIP
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały źródłowe:

- Strona projektu “Aplikacyjna praca dyplomowa - skuteczny start zawodowy”: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/ https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/

- Przewodnik po aplikacyjnych pracach dyplomowych, http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/aplikacyjna-praca-dypl-krok-po-kroku/

- Strona Biura Karier z bazą ofert: https://biurokarier.edu.pl/index.php?view=default&module=data.Info¶ms=studentzone

- Fanpage Biura Karier: https://www.facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage

- Strona internetowa Biura Karier: http://biurokarier.uw.edu.pl/

- Strona z Konkursami na prace dyplomowe: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/konkursy-na-prace-dyplomowe2

- Strona internetowa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, http://uott.uw.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/

- Strona UOTT w mediach społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/uott-uw/

https://www.facebook.com/UWUOTT

- Wywiad z dyplomantką oraz cały numer biuletynu poświęcony tematyce opracowanej w pracy magisterskiej: “Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy” nr 1/2020, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/1_2020_Biuletyn.pdf?fbclid=IwAR2B9ut5abE53gthwaNRuLFnwM1v8G4s76EBgtaiSFu08c8taagIgUiHYm4

Metody i kryteria oceniania:

1. Przedmiot kończy się zaliczeniem:

zaliczenie przedmiotu otrzymają studentki i studenci, którzy wykonają wszystkie przewidziane w programie zadania,

zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie,

każdy, kto w terminie mojego ostatniego dyżuru w trakcie semestru zimowego, czyli do dnia 22.01.2021 r. odda wszystkie przewidziane w programie zadania, otrzyma zaliczenie

ostatni temat zajęć jest przewidziany na indywidualne rozwiązywanie powstałych trudności oraz na sprawdzanie oddanych przez Państwa zadań i wystawianie zaliczeń

proponuję kontakt w terminie dyżuru - harmonogram zapisów na dyżur i link do zooma na spotkanie został umieszczony w programie zajęć!

2. Sposób realizacji zadań na zaliczenie przedmiotu:

do każdego merytorycznego tematu zajęć przygotowane jest punktowane zadanie,

gdy student wykona zadanie przypisane do danego tematu, otrzyma powiadomienie z systemu o jego wykonaniu i uzyska informację, ile uzyskał punktów, wraz z informacją o stopniu poprawności wykonania zadania

wykonywanie zadań - ich oddawanie - jest równoznaczne z obecnością podczas zajęć

ze względu na fakt, że przedmiot trwa 10h, co faktycznie oznacza 5 zajęć, oraz jego asynchroniczność (brak wyznaczonych stałych pór odbywania zajęć) nie przyjmuję usprawiedliwienia nieobecności,

każde zadanie przypisane do tematu ma wyznaczony prawie miesięczny czas na jego realizację!

można oddać zadanie po terminie, z tym, że ja to widzę, że zadanie zostało wykonane po terminie! mam zrozumienie na trudności w zdalnym nauczaniu, “rozliczać” się będziemy na koniec semestru, będę chciała zachować sprawiedliwość wobec innych punktualnych osób,

we wszystkich indywidualnych i trudnych przypadkach będę musiała podejmować indywidualne decyzje.

Zakres tematów:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Poprzez zapoznanie się z mini-reportażami dokumentującymi doświadczenia innych studentów i promotorów z UW, którzy brali udział w procesie przygotowania aplikacyjnej pracy dyplomowej, studenci poznają też „kuchnię” przygotowań do napisania i obrony pracy dyplomowej we współpracy z zewnętrznym partnerem i realne wyzwania, z jakimi spotykali się inni autorzy takich prac.

Ponadto, studenci zostaną zapoznani z treścią przykładowej umowy trójstronnej, podpisywanej pomiędzy studentem (autorem pracy dyplomowej), promotorem (opiekunem pracy) oraz partnerem (tj. wybraną instytucją, organizacją lub firmą). Dzięki zapoznaniu się z zapisami zawartymi w umowie studenci zostaną przygotowani do podpisania podobnych umów w przyszłości, również na ścieżce pozauniwersyteckiej, w toku rozwoju zawodowego.

Co więcej, w toku kursu przedstawione zostaną wizytówki instytucji działających na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. Biura Karier UW i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii), których przedstawiciele mogą służyć studentom wsparciem zarówno w toku przygotowywania aplikacyjnej pracy dyplomowej, jak i w kwestii planowania ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę w instytucjach partnerskich UW.

Ostatnia część kursu będzie służyła uświadomieniu studentom znaczenia i wagi tzw. „własności intelektualnej” w przypadku prac naukowych przygotowywanych przez nich w toku studiów (m.in. prac dyplomowych), a także praw, które chronią ich jako autorów dzieł naukowych (oraz innych efektów ich pracy).

Tematy:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Doświadczenia z projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe. Skuteczny start zawodowy”

III. Instytucje UW wspierające planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę

IV. Własny pomysł na pracę aplikacyjną

V. Zaliczenia i wpisy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w systemie asynchronicznym (bez wyznaczonych stałych terminów spotkań) jako kurs internetowy na platformie Google Classroom pod linkiem https://bit.ly/3iasRxv

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Szewior 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)