Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics 2105-EPE-L-D1MICR
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Varian H.R., 2002, ''Intermediate Microeconomics. A Modern Approach", 6th ed., New York and London: W.W. Norton & Co. (lub późniejsze wydania)

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi mikroekonomii, w tym głównie teorii konsumenta i teorii producenta. Pomyślne zaliczenie przedmiotu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy zjawisk rynkowych na poziomie podstawowym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

2. Aby być dopuszczonym do egzaminu należy uzyskać przynajmniej 50% punktów z ćwiczeń.

3. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej online (test jednokrotnego wyboru), w jednym terminie dla wszystkich studentów.

4. Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.

Zakres tematów:

1. Zbiór budżetowy

2. Preferencje konsumenta i funkcje użyteczności

3. Optymalny wybór konsumenta

4. Popyt i agregacja popytu

5. Równowaga rynkowa i interwencje rządowe

6. Technologia i funkcje produkcji

7. Funkcje kosztów

8. Optymalny wybór producenta

9. Konkurencja doskonała i monopol

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

11. Teoria gier

12. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i asymetria informacji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 308
Anna Kukla-Gryz 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)