Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna 3401-PR1-SP-PK-PKz
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007;

 K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik,Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013;

 C. Hamilton, Reconceptualizing penality: Towards a Multidimensional Measure of Punitiveness, The British Journal of Criminology 2014, Vol. 54, Nr 2;

 T. Lappi‐Seppälä, Trust, Welfare, and Political Culture: Explaining Differences in National Penal Policies, Crime and Justice 2008, Vol. 37, nr 1;

 M. Płatek, Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Warszawa 2007;

 B. Stańdo-Kawecka, Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Warszawa 2020;

 T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce. W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie pojęcie polityki kryminalna oraz wie, co obejmuje przedmiot jej zainteresowań

 zna i rozumie standardy, które powinny być uwzględniane podczas kształtowania założeń polityki kryminalnej

w sferze umiejętności:

 potrafi przy użyciu uporządkowanej wiedzy opisać modele polityki kryminalnej, w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych

 potrafi diagnozować uwarunkowania określonych zjawisk przestępczych i posiada umiejętność ewaluowania stosowanych w profilaktyce przestępczości programów prewencyjnych

 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z obszaru polityki kryminalnej

w sferze kompetencji społecznych:

 potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady humanitaryzmu w kontekście wybranych kierunków i nurtów rozwoju współczesnej polityki karnej

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny // liczba punktów / udział w ocenie końcowej

Obecność obowiązkowa // Spełnienie kryterium jest warunkiem umożliwiającym podejście do egzaminu końcowego

Egzamin pisemny (w uzasadnionych przypadkach – dopuszczalna forma ustna) // 100%

Zakres tematów:

1. Polityka kryminalna, karna, penitencjarna – uwagi terminologiczne

2. Modele polityki kryminalnej na gruncie paradygmatów kryminologicznych

3. Czynniki determinujące współczesne polityki karne

4. Strategie zapobiegania przestępczości

5. Kara i co dalej?

6. Programy profilaktyczne stosowane w zapobieganiu przestępczości

7. What works? Rozwiązania stosowane w obszarze polityki kryminalnej ukierunkowane na zwalczanie i zapobieganie przestępczości

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład problemowy, prezentacje multimedialne, dyskusja, samodzielna analiza tekstów i danych statystycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 15:30, sala 45
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:45, sala 45
Katarzyna Witkowska-Rozpara 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)