Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kara pozbawienia wolności jako zjawisko prawne, socjologiczne i psychologiczne 3401-SEML-KPWd
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, aktualne komentarze do obydwu ustaw, literatura wskazana przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają i opisują instytucję więzienia oraz mają rozszerzoną wiedzę na temat instytucji prawnych i faktów społecznych i psychologicznych w kontekście uwięzienia.

2. Mają wiedzę o przestępcach-więźniach, poznają mechanizmy ich działania, sposoby racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości.

3. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny prawa karnego i karnego wykonawczego.

4. Znają zasady prawidłowego redagowania prac naukowych.

5. Znają problematykę prawa autorskiego w odniesieniu do pracy licencjackiej.

6. Potrafią analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów.

7. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować proces wykonywania kary w oparciu o adekwatnie dobraną teorię.

7. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas seminarium – udział w dyskusji nad projektami prac seminarzystów.

Postępy w konceptualizacji przedmiotu i struktury pracy.

Kryteria oceniania:

a) Wiedza studenta prezentowana w kolejnych etapach pracy dyplomowej, sposób uzasadnienia tematyki pracy i trafnego doboru oraz krytycznej analizy perspektyw i koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

b) Umiejętności wykazane w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy dyplomowej odnoszące się do doboru literatury przedmiotu, sformułowania tez pracy i metod ich weryfikacji, zgromadzenia materiału badawczego oraz analizy wyników badań własnych.

c) Umiejętności naukowego argumentowania wykazane w dyskusji prowadzonej na seminarium wokół tez i metod ich uzasadniania zawartych w pracach innych seminarzystów.

d) Kompetencje świadczące o przygotowaniu i gotowości do profesjonalnej, etycznej i skutecznej realizacji zadań zawodowych wykazane przez studenta w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, w tym w procesie konceptualizowania przedmiotu i struktury pracy dyplomowej oraz przygotowaniu studenta do udziału w dyskusjach nad projektami badawczymi innych seminarzystów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Niełaczna 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)