Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Zobowiązania umowne ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F092
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Zobowiązania umowne ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest pogłębione zapoznanie studentów, m.in. poprzez orzecznictwo, z aktualnymi zagadnieniami obrotu umownego, przydatnymi w wykonywaniu różnych zawodów prawniczych, w tym obsługi zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są wybrane zagadnienia prawa cywilnego dotyczące zobowiązań umownych z części ogólnej i szczegółowej zobowiązań. Znaczna część zajęć jest poświęcona prawu umów konsumenckich.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy zróżnicowanych zagadnień z zakresu zobowiązań umownych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsumenckiej.

Na podstawie wybranych orzeczeń i literatury analizowane są istotne w praktyce i inspirujące teoretycznie kwestie z części ogólnej i szczegółowej zobowiązań.

Większość z nich odnosi się do umów konsumenckich, takich jak: sprzedaż konsumencka, kredyt konsumencki, timeshare, umowy o imprezy turystyczne.

Poruszane są m.in. problemy dotyczące praw konsumenta (np. prawa do informacji, do odstąpienia od umowy), klauzul abuzywnych i właściwości stosunku umownego (np. w odniesieniu do kredytów walutowych), wpływu na zobowiązanie nadzwyczajnej zmiany stosunków (np. w umowach o imprezy turystyczne), implementacji nowych dyrektyw konsumenckich.

Niektóre zajęcia mogą dotyczyć innych umów, np. deweloperskich, o roboty budowlane, dystrybucyjnych, franczyzy.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo dotyczące danego tematu podawane są studentom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

Efekty uczenia się:

Student powinien osiągnąć umiejętność identyfikowania problemów prawnych, wskazywania ich możliwych rozwiązań oraz formułowania argumentów na podstawie przepisów, orzecznictwa i literatury prawniczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), aktywności na zajęciach oraz pracy pisemnej (np. glosy) lub referatu wygłoszonego na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)