Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oblicza współczesnej turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OWT-GSET
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oblicza współczesnej turystyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Zajęcia, odbywające się w ostatnim semestrze studiów z geografii turystyki i rekreacji, pomyślane są jako pomost między teorią a praktyką. Po trzech semestrach studiowania, czytania i nauki, studenci mają okazję skonfrontować zdobytą wiedzę z praktycznym podejściem do turystyki.

Przedmiot zorganizowany jest jako cykl spotkań seminaryjnych, którym przyświeca nieformalna nazwa #copostudiach. Na zajęciach gościmy osoby pracujące w szeroko rozumianej branży turystycznej, które przybliżają studentom różne aspekty swojej pracy, a także pokazują rozmaite możliwości zatrudnienia w tym sektorze. Celem zajęć jest pokazanie, że turystyka to bardzo ważny, ale i zróżnicowany sektor gospodarki. Do tej pory gośćmi na zajęciach były m.in. osoby pracujące w lokalnych organizacjach turystycznych, w parku narodowym, firmach marketingowych, hotelach, a także blogerzy czy przewodnicy turystyczni. Szczegółowe informacje o tematyce kolejnych spotkań zamieszczane są na bieżąco na stronie https://www.facebook.com/turystykanaUW/events

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Współczesna turystyka

Efekty specjalnościowe: S1_W11, S1_W12, S1_U01, S1_U11, S1_U13, S1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Po każdych zajęciach studenci wysyłają krótkie sprawozdanie z zajęć (do 1500 znaków ze spacjami), zawierające opis najważniejszych zagadnień poruszonych na zajęciach.

Terminowe i regularne przesyłanie sprawozdań - ocena dobra (4) lub dobra plus (4,5)

Terminowe i regularne przesyłanie sprawozdań oraz aktywność na zajęciach - ocena bardzo dobra (5)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek
Prowadzący grup: Marta Derek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)