Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Monetary Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU2IMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Monetary Policy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku International Economics do wyboru
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course objective is to present a comprehensive treatment of international dimensions of monetary policy. Part one reviews major issues of monetary policy in an open economy from a single-country perspective. Part two covers basic models in international monetary economics (from Mundell-Fleming tradition to the New Open Economy Macroeconomics). Part three is devoted to international monetary policy cooperation and coordination, presented both within macroeconomic and institutional framework.

Pełny opis:

.1. Money and monetary policy in an open economy. Monetary policy and exchange rate regime choice. Policy rules for open economy

2. Mundell-Fleming model and its extensions - domestic monetary policy spillover effects

3. NOEM models - domestic monetary policy spilover effects. Optimal monetary policy rules

4. Monetary policy - international coordination and cooperation (game-theoretic approach).

5. Monetary policy coordination - institutional framework

6. Incomplete and complete monetary union as a form of monetary policy coordination

6. Case study: EMS.

Literatura:

Required:

Hamada, 1976, Strategic Analysis of Monetary Interdependence, Journal of Political Economy, 84, 677-700.

Lane, 2001, The New Open Economy Macroeconomics: A Survey, Journal of International Economics, 54, 235-266

Mark, 2001, International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, Blackwell

Obstfeld, Rogoff, 1995, Exchange Rate Dynamics Redux, Journal of Political Economy, 103,3,624-660

Turnovsky, Basar, d'Orey, 1988, Dynamic Strategic Monetary Policies and Coordination in Interdependent Economies, American Economic Review, 78, 341-361

Efekty uczenia się:

Knowledge of major analytical tools for discussing pros and cons of monetary policy coordination and cooperation (incl. monetary union); optimal monetary policy rules for an open economy.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

evaluation methods( 4000 characters max)

Activity in the class, Written exam (open questions)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)