Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Equity and Fixed Income

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1EFI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Equity and Fixed Income
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

There will be 7 meetings covering the practical aspects of the following material:

1. Return and risk

2. CAPM and cost of capital

3. Equity valuation

4. Stock indexes – calculation and forecasting

5. Interest rates

6. Term structure of interest rates

7. Modeling interest rate curves.

Pełny opis:

There will be 7 meetings covering the following material:

1. Return and risk.

a. Total returns, annual average returns

b. Arithmetic and geometric average returns

c. Log returns

d. Log-normal model of equity returns

e. Forecasting equity returns using log-normal model, Cornish-Fisher VaR and Monte Carlo simulation

2. CAPM and cost of capital

a. Overview of the CAPM model

b. Estimating risk free rate

c. Estimating beta (individual and sector betas)

d. Equity risk premium

e. Country risk premium

3. Equity valuation

a. Overview of equity valuation methods

b. Economic equivalence of dividends and buybacks

c. Dividend Discount Model – derivation

d. DDM – variants

e. Comparative equity valuation

4. Stock indexes

a. Principles of equity index building

b. Price and total return indexes

c. Indicators for indexes (P/E, P/BV, EV/Sales, dividend yield)

d. Long run source of equity index returns

e. Forecasting index returns

f. Implied equity risk premium

5. Interest rates

a. Quoting and compounding

b. Yields and returns

c. Promised yields and expected yields

d. Calendar conventions

e. Spot and forward rates

f. Zero-coupon rates

6. Term structure of interest rates

a. Overview of interest rate curves

b. Constructing interest rate curves, interpolation

c. Valuation of bonds

7. Modeling interest rate curves

a. PCA analysis

b. Nelson-Siegel model

Literatura:

Same as for the lecture.

Efekty uczenia się:

The student will be able to perform practical calculations relating to past and expected return, risk and interest rates. He/she will learn how to value stocks and bonds and calculate cost of capital. He/she will know how to estimate simple models that are helpful in the analysis of equity and fixed income instruments, including CAPM, Nelson-Siegel, PCA and Cornish-Fisher VaR.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance and written exam.

Attendance is mandatory. Students need to be present on at least 6 out of 7 meetings in the semester. Those students who meet the attendance requirement need to pass lab exam. The first attempt to do so is on the last lab, the second in the week before Summer Exam Session. Labs need to be completed before taking the course final exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Maciej Bitner, Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Maciej Bitner, Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)