Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Equity and Fixed Income 2400-QFU1EFI
Reguły punktacji przedmiotu

DU-FA - Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
S2-FIR-ANG - Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-FA
Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
S2-FIR-ANG
Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2010 - 2011)
5
(2012 - 2013)
5
(2014 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-punkty przedmiotowe ogólne
2400-PRZ
nie zdefiniowano 4
(2010 - 2011)
1
(2012 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)