Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW625
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sustainable development
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

1. The main objective of this course is to clarify and to specify the idea of sustainability and then to define how to measure sustainable development. 2. The course starts from ecological foundation and then goes through renewable and non-renewable resources management, economic valuation, and the policy guidelines for sustainable development. The core element of the course is comprehensive presentation of diverse sustainability indicators: aggregated, cross-cutting, and for local communities. In particular, aggregated, macroeconomic and single-number indicators are discussed to monitor progress of sustainable development. Additionally, country specific and EU sets of structural indicators and indicators for local communities are also presented and discussed. 3. An interactive lecture with additional students' presentations. 4. This course is for students of Development Economics and visiting Erasmus students. 5. Evaluation is based on participation and oral presentations.

Pełny opis:

1. Basic ecology:

- crucial terms,

- ecosystem,

- biosphere,

- material flows and energy.

2. Ecosystem properties:

- ecological factors,

- succession and climax,

- homeostasis,

- trophic chains,

- circulation of materia,

- energy in ecosystem,

- optimal circumstances,

- ecological barriers.

3. Biosphere as a system:

- energy,

- entropy,

- biogeophysical cycles,

- evolution and adaptation.

4. Environmental impact:

- conflict between economy and nature,

- environmental degradation,

- environmental pressure,

- limits to growth.

5. Natural resources:

- non-exhaustible and exhaustible resources,

- renewable and non-renewable resources,

- ecological services,

- physical planning.

6. Natural resources management:

- sustainability principle,

- maximum sustainable yield,

- Hotelling’s rule,

- future generations,

- dynamics of exploatation.

7. Economic valuation:

- environment in economic terms,

- total economic value,

- declared and revealed preferences,

- extended CBA.

8. Theory of sustainable development:

- man-made, social and natural capital,

- problem of substitution,

- sustainability of renewable resources,

- substitution of non-renewable resources,

- weak and strong sustainability.

9. International forum:

- global problems,

- problem of welfare and equity,

- Stockholm Conference (1972),

- "World Conservation Strategy" (1980),

- "World Commission on Environment and Development"(1983),

- "Our Common Future" & Brundtland Report (1987),

- "Agenda 21" & Rio de Janeiro (1992).

10. Institutions for sustainable development:

- UN Commission on Sustainable Development (UNCSD),

- UN Development Programme (UNDP)

- UN Environment Programme (UNEP),

- World Bank and Global Environmental Facility (GEF),

- European Union.

11. Potential guidelines:

- change in consumption patterns,

- raise in economic efficiency,

- financing substitution,

- environmental pressure under control,

- pricing and application of economic instruments.

12. Some paradigms for the future:

- "adaptive management" (Costanza, Holling),

- "veil of ignorance towards time" (Rawles),

- "intergenerational equity" (Page),

- "transferable development rights" (Panayotou).

13. Sustainability indicators:

- pressure-state-reaction concept,

- exemplary indicators of OECD and UN CSD,

- system of indicators for EU,

- indicators for UK and Norway,

- local communities’ indicators.

14/15. Aggregated sustainability indicators:

- modified GDP,

- "Index of Sustainable Economic Welfare",

- "Genuine Savings",

- "Genuine Progress Indicator”,

- "Total Material Requirement",

- "Ecological Footprint".

Literatura:

REQUIRED

Bell S., Morse S., Sustainability indicators. Measuring the immeasurable, Earthscan, London, 2000.

Lawn Ph., Sustainable development indicators in ecological economics. Edward-Elgar, Cheltenham, 2007.

Perrings Ch., Ecological economics. Volume 4: Sustainability. Sage, London, 2008.

SUGGESTED

Atkinson G., Dietz S., Neumayer E., Handbook of Sustainable Development. Edward-Elgar, Cheltenham, 2006.

Botkin D., Keller E., Environmental Science. Wiley, New York, 1995.

Bell S., Morse S., Measuring sustainability. Learning from doing, Earthscan, London, 2003.

Pearce D., Blueprint 3. Measuring sustainable development. Earthscan, London, 1993.

Peterson del Mar D., 2006. Environmentalism. Pearson Education Limited, London.

Efekty uczenia się:

A. Knowledge

1. Student knows basic ecology. She/he knows ecosystem and ecosystem properties including succession and climax, homeostasis, trophic chains, circulation of materia, energy flows. Students knows biosphere as a system with regard to biogeophysical cycles, evolution and adaptation.

2. Student knows conflict between economy and nature, scale and characteristic of environmental degradation, and limits to growth.

3. Students knows natural resources (renewable and non-renewable) management. She/he knows maximum sustainable yield and Hotelling’s rule.

4. Student knows economic valuation, especially methods based on declared and revealed preferences. She/he knows extended CBA.

5. Student knows the theory of sustainable development (weak and strong sustainability). She/he knows the problem of natural capital depreciation and substitution of non-renewable resources.

6. Student knows international context including political debates and seminal documents like Brundtland Report and “Agenda 21”.

7. Student knows the measurement problem and systems of sustainable development indicators proposed by OECD, UN CSD, EU.

8. Student knows the national systems of sustainability indicators for UK and Norway. She/he knows also selected local communities’ indicators.

9. Student knows aggregated sustainability indicators: modified GDP, Index of Sustainable Economic Welfare, Genuine Savings, Genuine Progress Indicator, Total Material Requirement, Ecological Footprint.

(S2A_W02; S2A_W03; S2A_W05; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W09)

B. Skills

1. Student can understand and analyze problems dealing with conflicts between economy, society and natural environment.

2. Student can recognize an effective sustainable development policy.

3. Student can measure and evaluate sustainable development. She/he can construct indicators or interpret well available sustainability indicators.

(S2A_U01; S2A_U03; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U08)

C. Social competences

1. Student is aware that sustainable development is essential for a long-term development.

2. Student can understand and apply the idea of sustainability in her/his active life.

(S2A_K03; S2A_K04; S2A_K05; S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation of the course will be based on oral and PowerPoint individual presentation

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)