Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Anti Money Laundering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW715
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Anti Money Laundering
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Number of places is limited to 20 places for WNE UW and MOST students and 5 places for Erasmus students.


• In case of WNE UW and MOST students, students are selected for the course based on grades from selected subjects:


a) bachelor students: Microeconomics parts I, II and III; Macroeconomics I and II;


b) Master students I year: grade from bachelor studies diploma;


c) Master students II year: Advanced Microeconomics, Advanced Macroeconomics.


• In case of Erasmus students places are allocated during registration according to ”first come, first served”.Skrócony opis:

The course will have the following content:

• AML course overview and subject introduction (2h)

• Terrorist financing prevention and sanctions (4h)

• Money laundering and terrorists financing risk

factors (8h)

• Money laundering prevention in practise (10h)

• AML legal framework (4h)

• Final exam (2h).

Top 30% students of the class rank obtain access to a fast-track recruitment process to Citi's AML department.

Pełny opis:

Focusing on relevant best practice, legislation and regulations, the course examines money laundering activities including “know your customer” and customer due diligence as well as terrorist financing. Elements involved in the reporting of suspicious transactions are explored, including tipping off and politically exposed person risk. The course focuses on current major issues that impact upon the money laundering prevention role.

The course consists of five units. Each unit contains a set of learning objectives, technical content, practical examples, case studies and tasks to complete.

Literatura:

• The FATF Recommendations, 2012

• Wolfsberg Statement - Guidance on a Risk Based

Approach for Managing Money Laundering Risks,

2006

• Wolfsberg Group PEP Guidance, 2017

• The Puppet Masters, World Bank, 2011

Efekty uczenia się:

Knowledge:

1. The student understands the problem of money laundering and terrorist financing.

2. The student understands the vulnerabilities of financial institutions to money laundering and terrorist financing.

3. The student knows the legal and regulatory structures of anti money laundering and combating terrorist financing.

4. The student knows the management obligations and the risk-based approach to money laundering and terrorist financing.

Skills:

1. The student is capable of recognizing simple examples of money laundering.

2. The student is capable of constructing simple methods of money laundering prevention.

3. The student is capable of proposing changes to existing legal structures so as to prevent money laundering.

Social competences:

1. The student is aware of the problem of money laundering and its prevention in modern societies.

2. The student is able to present the result of his work or the work of a group he was a member of.

3. The student is capable of working individually and in a group.

4. The student is able to complete the acquired knowledge.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

2 hours exam at the end of the course. The exam consists of a multiple-choice test and of a case study.

Top 30% students of the class rank obtain access to a fast-track recruitment process to Citi's AML department.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)