Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy polityk fiskalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW774 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analizy polityk fiskalnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza polityk fiskalnych w wybranych krajach europejskich. W efekcie student powinien rozpoznawać różnice w polityce fiskalnej i określać podstawowe wyznaczniki działań rządu. Student powinien potrafić wybrać odpowiednią politykę fiskalną, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce i połączyć ten wybór z podstawami teoretycznymi. Student powinien być świadomy znaczenia polityki fiskalnej w realizacji wybranych celów makroekonomicznych.

Pełny opis:

1. Polityka fiskalna a polityka finansowa. Podstawowe cechy polityki fiskalnej i jej wpływ na gospodarkę.

2. Sposoby analizowania polityk fiskalnych. Przykłady różnych polityk fiskalnych i ich determinanty. Teoretyczne podstawy modelowania polityki fiskalnej.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia badań polityk fiskalnych, w tym dobór metod oraz danych.

4. Analiza polityk w okresie kryzysu i poza nim z prezentacją wyników

Literatura:

Post-crisis Fiscal Policy”, Carlo Cottarelli, Philip Gerson I Abdelhak Senhadji. MIT Press, 2014

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia związane z polityką fiskalną. Student rozróżnia poszczególne rodzaje polityk fiskalnych oraz potrafi wskazać przyczyny ich zróżnicowania.

Student potrafi zastosować odpowiednie narzędzia ekonometryczne do wytłumaczenia zmian polityki fiskalnej i ich wpływu na gospodarkę.

Student ma świadomość związków miedzy przewidywaniami teorii i obserwowanymi dostosowaniami fiskalnymi. Potrafi samodzielnie poszukiwać odpowiednich metod weryfikacji ekonometrycznej obserwowanych zależności.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na podstawie pracy badawczej dotyczącej analizy polityk fiskalnych wykonanej w grupach dwuosobowych i częściowo zaprezentowanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.