Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Łaziński
Literatura:

1. Św. Augustyn: Wyznania. O czasie.

2. Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R. Grzegorczykowa i in., 1997 (fragmenty)

3. Laskowski R. 1998: Semantyka trybu rozkazującego, "Polonica" 19 (1998), 5-29.

4. Łaziński M. 2006: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa (fragmenty)

5. Łaziński M.: Wykłady o aspekcie polskiego czasownika

6. Perlin J., 1996, Opis kategorii czasu w systemach jednoseryjnych (na przykładzie polszczyzny), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 52, s. 107–112

7. Vendler Z. 1967: Verbs and times.

Zakres tematów:

Czas, zdarzenie, rzeczywistość. Semantyka czasownika

Różne grupy leksykalne czasowników reprezentują różne typy sytuacji (stanów rzeczy), takie jak zdarzenia, np. zwyciężyć, działania, np. pisać/napisać, procesy, np. schnąć/wyschnąć, czynności i aktywności, np. biegać, bzyczeć, stany, np. stać, oraz relacje ponadczasowe, np. równać się.

Centralną kategorią gramatyczną dla ontologii sytuacji jest aspekt, czyli opozycja czasowników dokonanych i niedokonanych. Opiszemy funkcje czasów gramatycznych bezwzględnych i względnych, różnych trybów i form nieodmiennych czasownika oraz ich związek z aspektem i czasem. Omówimy retoryczne oraz stylistyczne funkcje czasu, aspektu i trybu w narracji, w reklamie, propagandzie, tekstach prawnych.

Nauczymy się wyszukiwać kategorie w korpusach tekstów i budować własny korpus z wyszukiwarką morfologiczną. Będziemy nie tylko rozwiązywać, ale i tworzyć ćwiczenia ilustrujące funkcje aspektu.

Spis kolejnych tematów:

1. Kategorie gramatyczne czasownika. Korpusy polskie,

2. Ontologia sytuacji. Filozofia i gramatyka,

3. Czasy w polszczyźnie na tle innych języków,

4. Istota opozycji aspektowej. Prefiksy i sufiksy,

5. Para aspektowa,

6. Znaczenia szczegółowe aspektu,

7. Tryb czasownika. Semantyka trybu rozkazującego,

8. Dystans jako kategoria werbalna. Ty i pan/pani,

9. Przygotowanie i prezentacja prac semestralnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i analiza tekstu;

prezentacja referatów;

praca indywidualna i praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna 40 pkt,

referat i aktywność na zajęciach 20 pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)