Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 15

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:30 - 10:00
sala 32
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:30 - 10:00
sala 32
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kościuk
Literatura:

Podręcznik główny: Speakout, Upper Intermediate, Flexi Course Book 1, Frances Eales, Steve Oakes, Louis Harrison, Pearson, 2nd Edition.

Wybrane teksty z podręczników: Here is the News, Barbara i Marcin Otto

Successful Writing, Virginia Evans, Destination B2 Grammar & Vocabulary M. Mann, Steve Taylore-Knowles, McMillan.

Reading Skills for the Social Sciences, Louann Haarman, Patrick Lech, Janett Murray.

Przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne na poziomie B2 z części pisemnej i ustnej

Programy BBC News, CNN.

Fragmentu artykułów z prasy brytyjskiej ( The Observer, The Economist)

Autentyczne nagrania audio, filmy w wersji oryginalnej z BBC World, BBC Prime.

Materiały pomocnicze: English Vocabulary in Use Upper-intermediate, M. McCarthy i F. O’Dell, CUP.

Dictionary of Collocations, Longman Advanced Dictionary.

Advanced Language Practice, Michael Vince, Mcmillan.

Zakres tematów:

Nowe zajęcia / hobby.

Formy uczestnictwa w mediach społecznościowych.

Problemy współczesnego świata: uchodźcy, głód, uzależnienia.

Bezrobocie, szczególnie wśród absolwentów wyższych uczelni.

Jak napisać reklamację - wyróżniki stylu formalnego

Najciekawsze opowiadania. Jak stworzyć ciekawą narrację.

Jak spędzić wolny czas w pożyteczny sposób?

Jak napisać rozprawkę? Łączniki zdaniowe.

Wyzwania współczesnego świata (wyzwania osobiste, wynalazki).

Pomysł na własną firmę.

Jak przedstawić nowy produkt.

Bezrobocie jako zjawisko społeczne (przyczyny i formy zwalczania).

Jak napisać raport.

Strajki i demonstracje jako formy wyrazu społecznego niezadowolenia.

Agresja (źródła i rodzaje).

Metody dydaktyczne:

Podejście komunikacyjne

Integracja sprawności (np. czytanie-notowanie-przekazywanie informacji ustnie; słuchanie-notowanie; słuchanie-dyskusja; czytanie-dyskusja)

Formy pracy: indywidualna; w parach / grupach; zespołowa; odgrywanie ról; prezentacje; dyskusje

Ćwiczenia leksykalne; ćwiczenia gramatyczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów IPSiRu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)