Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego [4100-1SNJAO] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia 3 - komunikacja, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka angielskiego [4100-1SNJAO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia 3 - komunikacja [CWK3], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Rudkowski
Literatura:

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

Zakres tematów:

Konstruowanie wypowiedzi ustnych w języku angielskim.

Ćwiczenie swobodnej wypowiedzi w języku angielskim z uwzględnieniem struktur językowych, figur retorycznych, rejestrów językowych oraz słownictwa właściwych dla konkretnych sytuacji.

Studenci uczą się wyrażać opinie, przedstawiać argumenty, uczestniczyć w debatach, wyrażać sprzeciw lub poparcie, opowiadać o swoich preferencjach a także udzielać porad i rekomendacji.

Studenci nabywają umiejętności rozumienia języka mówionego w różnych formach i kontekstach.

Studenci rozwijają swój zasób słownictwa tematycznego.

Zagadnienia tematyczne:

- Kariera, praca, życie codzienne

- Wiadomości, wydarzenia na świecie, trendy

- Rodzina, Związki, nawiązywanie kontaktów

- Czas wolny, hobby

- Pogoda, klimat, środowisko

- Wygląd, charakter i osobowość

Metody dydaktyczne:

• metody podawcze: prezentacja multimedialna, wykład

• metody aktywizujące studentów: obowiązkowe wypowiedzi na forum, wzajemne sprawdzanie prac, wspólne tworzenie słownika, haseł encyklopedycznych, etc.

• samodzielna pracy studentów podczas zajęć synchronicznych: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

• praca w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

• nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści

• debriefing - rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, pracą w podgrupach itd.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie nauki.

60-70% 3.0 dostateczny

71-76% 3,5 dostateczny plus

77 -86% 4,o dobry

87-92% 4.5 dobry plus

93-98% 5.0 bardzo dobry

99-100% 5! celujący

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest:

1. Obecność na zajęciach ( w semestrze dopuszcza się dwie nieobecności)

2 .Uzyskanie pozytywnych ocen z testów leksykalnych, nagrania audio/wideo

Uwagi:

grupa IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)