Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 27

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 27 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Orłowska-Charszlak
Literatura:

ON SCREEN Upper-Intermediate B2+ Student's Book

Autorzy: Virginia Evans i Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing.

Zakres tematów:

Pierwszy semestr:

1 Praca , style życia.

2 Podróżowanie , zakupy.

3 Problemy związanie ze środowiskiem, kataklizmy, problemy społeczne.

4 Mowa ciała, etapy życia, nastroje i uczucia, zainteresowania.

Drugi semestr:

1 Film / teatr, media, książki.

2 Choroby, wypadki i kontuzje, jedzenie i odżywianie się.

3 Cywilizacje i nauka.

4 Edukacja.

Metody dydaktyczne:

dyskusja na temat artykułu prasowego, układanie zdań z nowymi konstrukcjami, słuchanie,

rozmowa w parach i grupach,

ćwiczenia gramatyczne:

uzupełnianie luk w tekście, przekształcanie zdań, wybór jednej prawidłowej odpowiedzi spośród podanych,

pisanie: opinia

Metody i kryteria oceniania:

LEKTORATY TRADYCYJNE (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

W przypadku konieczności nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone w formie video konferencji na platformie Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)