Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 7

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 24
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Grzyb
Literatura:

Outcomes Upper Intermediate Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic Learning

Destination B2, Grammar and Vocabulary, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan

First Certificate Expert, Bell & Gower, Pearson Longman

Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer Azar

Practical English Usage, Michael Swan, OUP

Global Advanced, L. Clandfield, A. Jeffries, Macmillan

Global Issues, Peter Grundy, OUP

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP

Źródła internetowe (CNN, Sky News, BBC World, News from Poland, TED TALKS)

Active Book, DVD, Workbook i audio CD z dodatkowymi materiałami i ćwiczeniami

Słowniki internetowe: "Longman Dictionary of Contemporary English" i "Macmillan English Dictionary"

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

Czy można nauczyć się języka obcego z gier komputerowych?

Wiek, dorastanie i starzenie się, dyskryminacja z powodu wieku

Czy szkoła zabija czy rozwija kreatywność? Edukacja we współczesnym świecie

Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci – kim ty jesteś?

Podejmowanie ważnych decyzji

Studia i kariera zawodowa – w Polsce czy za granicą?

Media, programy telewizyjne, wiadomości

Humor programów telewizyjnych

Współczesne źródła informacji

Problemy współczesnego świata - prezentacje i dyskusje proponowane przez studentów

SEMESTR LETNI

Zachowanie w różnych kulturach i środowiskach, również cyfrowych

Rytuały i tradycje indywidualne i rodzinne

Przestępstwa i ich świadkowie, przemoc cyfrowa

Zagrożenia, wypadki i ich relacjonowanie

Rzeczy, których żałujemy

Zażalenia

Czy Szekspir był prekursorem hip-hopu? Kultura wysoka i kultura popularna

Media społecznościowe – wartości pokolenia Y

Wszystko, co w życiu najlepsze - nic nie kosztuje?!

Problemy pokolenia Y - prezentacje i dyskusje proponowane przez studentów

Metody dydaktyczne:

Podejście zadaniowe z wykorzystaniem elementów mediacji. Nacisk na indywidualny rozwój studenta. Praca w parach, grupach, dyskusje, prezentacje w oparciu o autentyczne materiały z prasy, telewizji, Internetu. W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Google Meets, GSuite, Zoom oraz U- mail.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)