Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kowalewska
Literatura:

Podręcznik : Español en marcha Nueva edición Básico, SGEL, 2021

Materiały dodatkowe:

Español en marcha Básico (A1+A2), SGEL, 2021 (cuaderno de ejercicios)

Nos vemos A1- A2, Difusión

Nueva Gente 1

Uso de la gramática española nivel elemental, Edelsa

Gramática Básica A1- B2, Difusión

Gry dydaktyczne, materiały video, krótkie artykuły prasowe

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1.Skąd jesteś – prezentacja siebie i innych

2. Rodzina

3. Praca i czynności codzienne

4. Dom

5. Jedzenie i restauracja

6. Moja dzielnica

7. Czas wolny

Semestr letni :

1. Wakacje

2. Zakupy

3. Zdrowie

4. Moje doświadczenia życiowe

5. Biografie

6. Dawniej i teraz, wspomnienia z dzieciństwa

7. Kuchnia i zwyczaje

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe, nacisk na komunikację, autonomię i ćwiczenie strategii uczenia się. Stosowane techniki: praca w parach, wideo, drilling.

Będą rozwijane wszystkie sprawności językowe z naciskiem na mówienie. Studenci poznają elementy kultury i życia codziennego hiszpańskiego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Kartkówki z nowego materiału leksykalno – gramatycznego.

Prace domowe w formie pisemnej.

Odpowiedzi ustne na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach (+przygotowanie do zajęć) i prace domowe - 25% oceny,

- wyniki testów cząstkowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student/ka, który/a otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił/a żadnej aktywności w jednej z nich).

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

Szczegółowe kryteria zaliczenia przedmiotu podane zostaną na pierwszych zajęciach oraz zostaną umieszczone w Google Classroom przypisanym do zajęć.

Uwagi:

Kurs na poziomie podstawowym (A2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

UWAGA: przy dorejestrowaniu się do grupy w semestrze letnim, wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)