Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne 1000-5D96MN
Reguły punktacji przedmiotu

DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na informatyce
1000-SMGR-I
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na matematyce
1000-SMGR-M
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na matematyce (mat. stos.)
1000-SMGR-MS
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)