Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-5-N-AKR-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-N-DML-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład (z elementami konwersatorium) porusza najważniejsze problemy demokracji przedstawicielskiej. Punktem wyjścia będzie analiza zasad ustrojowych i instytucji definiującej ramy funkcjonowania demokracji lokalnej w Polsce po 1989 r. Następnie przedyskutowane zostaną kwestie kluczowe dla toczącej się debaty publicznej o jakości i przyszłości demokracji lokalnej.

Strona przedmiotu
1900-5-N-EUR-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-N-GBA-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty gospodarowania w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi oraz prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych oraz ochrony zabytków w Polsce, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi. Duża część zajęć poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej i przygotowaniu założeń do programu opieki nad zabytkami dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-N-GWnOC-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-N-HSP-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii kształtowania przestrzeni miast oraz przeanalizowanie sposobów odczytywania zależności relacji społecznych i przestrzeni. Zagadnienia będą dotyczyć innowacji technologicznych, przemian społecznych i gospodarczych oraz podejścia do materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Lektury i omówione przykłady pozwolą na bardziej świadome i krytyczne spojrzenie na sposoby zagospodarowania, tkankę urbanistyczną, budynki, miejsca upamiętnień.

Strona przedmiotu
1900-5-N-SOiMK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-N-TGZ-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należący do grupy przedmiotów fakultatywnych mających przygotować studentów do pracy z danymi przestrzennymi w kontekście analizy i oceny zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania założeń zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas zajęć zostaną rozszerzone umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy danych przestrzennych z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)