Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki)

Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3020-J1B2KG-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija zagadnienia dotyczące Komunikacji Głuchych w ujęciu interdyscyplinarnym szczególności w ujęciu socjolingwistycznym. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekt praw językowych. Uczestnicy będą potrafili wejść w sytuacje Głuchych i znali ich faktyczną sytuację z jaką przychodzi im się zmierzyć na co dzień. Omówione zostaną zależności Kultury Głuchych pomiędzy ekskluzją i inkluzją w stosunku zarówno do osób głuchych jak i słyszących co jest typowe w aspekcie mniejszości etnicznych i ma ogromne znaczenie na sytuacje językową. Studenci zapoznają się z podstawami metodologii nauk społecznych przydatnych w badaniach nad sytuacją Głuchych w Polsce.

Strona przedmiotu
3020-J1B2ML-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia metodologii lingwistycznych, dają szeroki ogląd stanowisk badawczych i wybranych narzędzi, uwzględniając przy tym współczesne kierunki lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B2S3-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr III. ”Moje plany badawcze”

Ten semestr poświęcony jest przede wszystkim wybranym przez słuchaczy tematom prac magisterskich. W pierwszej części semestru (październik – listopad) kontynuowane jest czytanie prac innych badaczy. W tym czasie słuchacze formułują swoje szczegółowe plany i pytania badawcze. W drugiej części semestru (grudzień – styczeń) uczestnicy po kolei referują swoje plany badawcze, pytania badawcze, cel pracy i planowaną metodologię; pozostali uczestnicy biorą udział w dyskusji nad przedstawionym projektem.

Strona przedmiotu
3020-J1B2S4-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)