Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
1000-1S22ATM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie teorii mnogości jako aksjomatycznej podstawy całej matematyki, a zarazem przedmiotu badań logicznych. Planujemy omawiać standardową teorię mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru ZFC, jej podteorie oraz dodatkowe aksjomaty.

Strona przedmiotu
1000-1S96AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest prezentacji wybranych, ważnych wyników z szeroko pojętej analizy oraz prezentacji prac magisterskich uczestników seminarium.

Strona przedmiotu
1000-1S11BOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest problemom badawczym w dziedzinie współczesnej biologii obliczeniowej.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Strona przedmiotu
1000-1S21CW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium “Cząstki na wysokości” to seminarium o charakterze wyjazdowym. Zajęcia odbywają się w formie tygodniowego wyjazdu (w semestrze zimowym jest to najczęściej styczeń, w semestrze letnim maj). Tematyka dotyczy współczesnych problemów badawczych równań cząstkowych, które są ściśle powiązane z innymi działami matematyki jak geometria różniczkowa, rachunek prawdopodobieństwa czy statystyka.

Terminy seminarium wyjazdowego w roku akademickim 2021/2022:

 • 19-23 kwietnia 2022 w Sopocie,
 • 4-9 września 2022 w Będlewie.
Strona przedmiotu
1000-1S22CW3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S20FGA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium wprowadza wiele głównych narzędzi współczesnej geometrii algebraicznej, pogłębiając wiedzę z przedmiotu "Geometria Algebraiczna". Zamierzamy omawiać podręcznik Raviego Vakila "Foundations of Algebraic Geometry", od początku.

Strona przedmiotu
1000-1S22KT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy ważnych odmian K-teorii: topologicznej, algebraicznej oraz operatorowej i relacji między nimi.

Strona przedmiotu
1000-1S96AL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest badaniu własności szeregu podstawowych struktur algebraicznych i ich zastosowań. W szczególności: grup i półgrup, pierścieni i algebr, modułów, a także macierzy i reprezentacji liniowych.

Strona przedmiotu
1000-1S16LTO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od automatów skończonych do rozgrywek na dowolnych grafach, od czasu stałego do nieelementarnego, od logiki klasycznej do logik temporalnych opisujących

własności złożonych systemów. Tematyka seminarium obejmuje szeroki krąg problemów współczesnej informatyki teoretycznej. Prace magisterskie często

rozwiązują nietrywialne problemy matematyczne lub dają kompetentny przegląd jakiejś nowej dziedziny; możliwe są także prace implementacyjne (np.

symulacje gier).

Strona przedmiotu
1000-1S11MF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D11MF.

Strona przedmiotu
1000-1S11AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D11AM.

Strona przedmiotu
1000-1S20MU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracując w kameralnych grupach, studenci będą rozwiązywać interdyscyplinarne problemy podobne do tych, jakie mogą spotkać w pracy zawodowej poza uczelnią. Celem zajęć jest nabycie ogłady w skutecznym podejściu do nowych zadań, pracy zespołowej, prezentacji wyników, używania narzędzi komputerowych wspomagających pracę matematyka stosowanego.

Strona przedmiotu
1000-1S21MGN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S12MIF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest analizie podstawowych problemów matematycznych w finansach.

Corocznie prowadzący wybierają bardziej szczegółową tematykę, której dotyczy seminarium w danym roku.

Strona przedmiotu
1000-1S96MN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest metodom numerycznym i ich wykorzystaniu w matematyce obliczeniowej. Interesują nas różne zagadnienia, w których tkwi aspekt numeryczny lub aproksymacyjny. Mogą to być problemy czysto numeryczne jak i problemy z różnego typu zastosowań matematyki, w których istotną częścią jest numeryka, wreszcie zagadnienia z "matematyki czystej", których rozwiązanie wymaga wsparcia numerycznego (tak na przykład jest niekiedy z konstrukcją kontrprzykładów). Osobnym działem funkcjonującym w ramach tego seminarium jest grafika komputerowa. Prowadzone są u nas także prace dotyczące algorytmów równoległych (współbieżnych), złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i obliczeń kwantowych.

Strona przedmiotu
1000-1S05MPF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianego modelowania stochastycznego w finansach.

Strona przedmiotu
1000-1S22MTK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S10MBS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 0 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje wybrane modele i metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych i społecznych. Głównym nurtem będzie badanie złożonych zjawisk związanych z procesami fizycznymi, biologicznymi, medycznymi, społecznymi i innymi, które dają się opisać w języku dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych zarówno deterministycznych jak i stochastycznych.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Strona przedmiotu
1000-1S11MMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 0 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.

Strona przedmiotu
1000-1S20MPZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ideą naszego seminarium jest zastosowanie matematyki i narzędzi programistycznych do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych współczesnego świata. Na problematykę związaną z ruchem drogowym i wpływem korków ulicznych na jakość powietrza, ekonomię i bezpieczeństwo popatrzymy z perspektywy narzędzi matematycznych i informatycznych, np. teorii gier, uczenia maszynowego, informatyki kwantowej, równań różniczkowych i automatów komórkowych.

Strona przedmiotu
1000-1S03PM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest przeznaczone dla tych, którzy pragną doskonalić się w sztuce prezentowania matematyki w sposób przystępny, zrozumiały także dla osób bez przygotowania matematycznego.

Strona przedmiotu
1000-1S96RP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz opis seminarium magisterskiego 1000-1D96RP.

Strona przedmiotu
1000-1S20RN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na naszym seminarium omówimy wybrane zagadnienia rewolucji

Newtonowskiej, która w przeciągu kilku dekad za pomocą niezwykłej

mieszanki matematyki greckiej i głębokich nowych idei wprowadziła naukę

w erę nowożytną.

Strona przedmiotu
1000-1S09RC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 0 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych. Głównym nurtem będzie badanie zjawisk związanych z procesami fizyki matematycznej i innymi, które dają się opisać w języku równań różniczkowych cząstkowych i ciągłych układów dynamicznych.

Strona przedmiotu
1000-1S21RRN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium omawiane będą dwa podejścia do równań różniczkowych cząstkowych na zbiorach niskowymiarowych w R^n.

Omówimy konstrukcje przestrzeni typu Sobolewa bazujące na pojęciu przestrzeni stycznej do miary i pojęciu gradientu stycznego. Przedstawimy przykłady prostych zagadnień eliptycznych wykorzystujących wprowadzony aparat matematyczny, zajmiemy się zagadnieniami istnienia i regularności rozwiązań, omówimy problemy związane z ciągłą zależnością samej przestrzeni Sobolewa od miary.

Przedstawimy także podejście bazujące na pojęciu Gamma-zbieżności funkcjonałów wariacyjnych.

Strona przedmiotu
1000-1S17GA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium badawcze z geometrii algebraicznej jest przeznaczone dla studentów studiów doktoranckich i starszych lat studiów magisterskich oraz pracowników naukowych zainteresowanych geometrią algebraiczną.

Strona przedmiotu
1000-1S17TK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S17-TA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S18TTM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-1S17ZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)