Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
1900-1-APGIS-SG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jesteś po zajęciach z Podstaw Geoinformatyki I/II, ale nadal zastanawiasz się do czego Ci się GIS przyda? A może spodobała Ci się praca z danymi przestrzennymi, lecz zanim wybierzesz specjalizację, chcesz dowiedzieć się o tym więcej? Ten kurs pozwoli Ci poznać GIS od bardziej praktycznej strony. Poznasz konkretne narzędzia analiz przestrzennych, ich zastosowanie i problemy z nimi związane.

Strona przedmiotu
1900-1-BG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres problemowy i podstawowe teorie biogeografii. Różnorodność biologiczna biosfery. Dyspersja organizmów jako podstawowy czynnik sprawczy kształtowania zasięgów organizmów. Czynniki środowiskowe, przestrzenne, historyczne i antropogeniczne wpływające na przestrzenne zróżnicowanie organizmów i ich układów na kuli ziemskiej. Współczesne rozmieszczenie wybranych organizmów na świecie. Zróżnicowanie biosfery na biomy.

Strona przedmiotu
1900-1-CPO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 80 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności związanych z analizą dostępnych danych i zbieraniem informacji w terenie. Mają charakter kompleksowy (łączący poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie w zakresie sporządzania map zmian w przestrzennym zagospodarowaniu terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie, do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określenia zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktarz z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnch (spektrometrii i biometrii). Instruktarz kartograficzny z zakresu lokalizacji punktów pomiarowych na mapie. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są w terenie w wybranych dzielnicach Warszawy bądź gminach podwarszawskich, a następnie kontynuowane w pracowni komputerowej. Ich celem jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu prowadzenia badań terenowych (w tym badań ankietowych, wywiadów, inwentaryzacji, obserwacji) oraz opracowywania uzyskanych tą drogą informacji.

Zajęcia ściśle łączą się z przedmiotem Metody badań społecznych 1900-1-MBS oraz Systemy Informacji Geograficznej 1900-1-SIG.

Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Strona przedmiotu
1900-1-GEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadzający do ekologii krajobrazu, jako interdyscyplinarnej dziedziny łączącej nauki przyrodnicze i społeczne. Obejmuje przegląd koncepcji teoretycznych leżących u podstaw geoekologii oraz wybranych metod i technik analiz relacji między komponentami środowiska. Ważnym elementem kursu jest ukazanie badawczego i aplikacyjnego wymiaru dziedziny (m. in. w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu zasobami środowiska, czynnej ochronie przyrody).

Strona przedmiotu
1900-1-GEKON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie (30 godzin) przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia działalności gospodarczych, wyjaśnienia procesów kształtujących strukturę gospodarczą oraz relacji między działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Ćwiczenia (15 godzin) poświęcone są poznaniu wybranych zagadnień geografii ekonomicznej oraz metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z aplikacyjnym wymiarem geografii fizycznej kompleksowej. Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego (wprowadzenia teoretycznego do prezentowanych zagadnień) z dyskusją tematyczną.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS(C)-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci stosują w praktyce wybrane metody i narzędzia badawcze stosowane w geomorfologii, geoekologii, hydrologii i klimatologii do rozpoznania uwarunkowań i oceny środowiska geograficznego oraz zapoznają się problemami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią.

Strona przedmiotu
1900-1-GKL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie stykom geografii i kultury na przykładzie wybranych zagadnień kulturowych i społecznych. Omawiane będą zarówno tradycyjne wielkie tematy geograficzne, jak i najważniejsze zagadnienia współczesności.

Strona przedmiotu
1900-1-GPT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi polami, na których mają miejsce interakcje między polityką i przestrzenią. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe zagadnienia z zakresu geografii politycznej (m.in. państwo, terytorium, granice) oraz na relacje polityka-przestrzeń w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości Polski. Studenci otrzymują też podstawy wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych, międzynarodowego prawa publicznego, nauki o wojnach i pokoju oraz geografii wyborczej.

Strona przedmiotu
1900-1-GREG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia z geografii regionalnej: przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka w różnych regionach świata, w różnych warunkach środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego. Teoretyczne i praktyczne problemy oceny środowiska przyrodniczego dla gospodarki człowieka na przykładzie wybranych regionów.

Strona przedmiotu
1900-1-GRO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy przedmiotu, zakresu tematycznego i najważniejszych problemów badawczych w geografii rozwoju. Stanowi przegląd najważniejszych zagadnień poruszanych dziś w geografii rozwoju – polaryzacji społecznej, niedorozwoju, ubóstwa, cech demograficznych, gospodarczych i społecznych różnicujących kraje i regiony, wpływu procesów globalizacji na rozwój.

Strona przedmiotu
1900-1-GSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadzający w zakres badań współczesnej geografii społecznej, prezentujący najważniejsze podejścia teoretyczno-metodologiczne; wskazujący na rolę geografii społecznej w wyjaśnianiu problemów współczesnego świata.

Ocena końcowa z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana.

Strona przedmiotu
1900-1-GTR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Strona przedmiotu
1900-1-GTiR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osią przewodnią wykładu będzie spojrzenie na turystykę jako zjawisko globalne, w którym jak w soczewce odbijają się zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Opowiadamy o tym, jak globalne przemiany ekonomiczne i społeczne wpływają na turystykę, ale też o tym, jak turystyka wpływa na świat. Przedstawiamy turystykę jako system, i pokażemy, jak ten system działa w różnych miejscach na świecie.

Strona przedmiotu
1900-1-GWS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem porządkującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Są to wykłady prowadzone przez kilka osób – wykładowców z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Są one ilustracją aktualnych zainteresowań badawczych pracowników WGiSR UW. Wykłady mogą dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Strona przedmiotu
1900-1-GM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności Geoekologia i geomorfologia

Na wykładzie przedstawiona jest charakterystyka podstawowych procesów egzogenicznych (wietrzenie, procesy krasowe, denudacyjne, fluwialne, glacjalne, peryglacjalne, eoliczne, litoralne) oraz efekty rzeźbotwórcze.

Strona przedmiotu
1900-1-GSTAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi softwere'owych, niezbędnym tłem teoretycznym i elementami statystyki klasycznej.

Strona przedmiotu
1900-1-GB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z pokrywą glebową Polski i świata. Wykład prezentuje czynniki glebotwórcze, procesy formowania gleb, klasyfikację gleb, ich rozmieszczenie i przydatność użytkową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań gleboznawczych, służących poznaniu fizycznych i chemicznych cech gleb. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i interpretowania otrzymanych wyników.

Strona przedmiotu
1900-1-GPwG-SE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z gospodarki przestrzennej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacja terytorialna państwa, administracja publiczną, podziałem zadań i kompetencji między różne szczeble zarządzania, planowaniem przestrzennym i zarządzaniem rozwojem terytorialnym.

Strona przedmiotu
1900-1-GUSŁ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prezentuje podstawowe problemy gospodarcze przez pryzmat działalności usługowych. Szczególny nacisk położono na charakterystykę specyficznych cech usług, ich znaczenia gospodarczego, specyfikę rozmieszczenia w różnych skalach przestrzennych oraz wymianę międzynarodową.

Strona przedmiotu
1900-1-GPWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad graficznej prezentacji danych. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się prawidłowo opracowywać graficzne załączniki do prac naukowych (wykresy, mapy).

Strona przedmiotu
1900-1-HYDO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania hydrosfery i oceanosfery Ziemi. Przedstawiane są podstawowe ogniwa cyklu hydrologicznego, cechy obiektów hydrograficznych oraz podstawy bilansowania zasobów wodnych w skali globu, zbiornika wodnego i zlewni. Kształcone są praktyczne umiejętności wyznaczania jednostek hydrograficznych oraz interpretacja podstawowych procesów hydrologicznych.

Strona przedmiotu
1900-1-HOZ-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny zmian obiegu wody w warunkach silnej antropopresji. Badany jest wzrost potrzeb wodnych, dostępność wody i zagrożenia związane z powodziami. Zwracana jest uwaga na praktyczne wykorzystanie wiedzy geograficznej do tego rodzaju analiz.

Strona przedmiotu
1900-1-KART brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii: od starożytnych po najnowocześniejsze próby określenia kształtu i wielkości Ziemi, przez różne możliwości pokazania powierzchni Ziemi jako obrazu płaskiego, rodzaje map, aż po elementarną wiedzę z zakresu opracowania map służącą świadomemu ich użytkowaniu.

Zajęcia poświęcone są graficznej prezentacji otaczającego nas świata w postaci map, wykresów i innych przedstawień graficznych. Studenci poznają ich założenia, rodzaje, zasady opracowania, czytania i interpretacji. Główny nacisk położony jest na świadome i efektywne użytkowanie map.

Strona przedmiotu
1900-1-KwME-SG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest redakcji map elektronicznych. Podczas zajęć studenci poznają rodzaje map elektronicznych oraz nabywają umiejętność wykonywania tego typu opracowań i krytycznej oceny ich jakości.

Strona przedmiotu
1900-1-KPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje główne koncepcje geograficzne i wybrane problemy badawcze geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
1900-1-KŁP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja kwestii kształtowania ładu przestrzennego w różnych aspektach - geograficznym, społecznym i ekonomicznym.

Szczególny nacisk położony będzie na uwarunkowania historyczne, prawne, społeczne i urbanistyczne, które oddziałują na istniejący ład przestrzenny.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)