Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-BW-L-D4BEEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: problematykę bezpieczeństwa ekologicznego: pojęcie, geneza, najważniejsze zamiany w jego rozumieniu, ewolucja; podstawy prawne i systemy zabezpieczeń; założenia polskiej polityki bezpieczeństwa ekologicznego, jak i wybranych organizacji międzynarodowych; najważniejsze zagrożenia ekologiczne współczesnego świata, z uwypukleniem Polski wraz z podejmowanymi w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom i zjawiskom ekologicznym.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4BEKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wraz z zakończeniem przedmiotu student powinien znać i rozumieć szczegółowo rozwój stosunków kulturalnych we współczesnym świecie, określić zjawisko bezpieczeństwa kulturowego oraz wskazać jego rolę w dniu dzisiejszym. Student posiada umiejętność określenia gwarancji dla kultury materialnej i duchowej we współczesnym państwie demokratycznym. Zna formy zabezpieczeń dóbr kultury podczas pokoju i konfliktu zbrojnego. Umie wskazać organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa kulturowego, rozumie ich działalność oraz specyfikę. Jest w stanie określić i zanalizować polską politykę kulturalną.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4BSLO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku realizacji przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych, związki korelacyjne między poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią oraz podstawowe zasady zapobiegania przestępczości. Omawia się koncepcję działania w ramach community policing oraz sposoby rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4MABW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- analizę dynamiki bezpieczeństwa międzynarodowego po roku 1945 w ujęciu problemowym oraz geograficznym

- podstawowe kategorie i mechanizmy charakterystyczne dla bezpieczeństwa międzynarodowego

- interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4ODSI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Studenci mają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa. Omawiane są:

- zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych

- analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową

- wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

- zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę

- nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę

- nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego

- wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4PIEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej, co oznacza wprowadzenie definicji samej integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym oraz wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu. Podczas zajęć przekazywane będą treści związane z wydarzeniami na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się kontynentu. Procesy integracyjne ukazywane będą w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń, z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4SNPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu analizowana jest problematyka stanów nadzwyczajnych w aspekcie teoretycznym, historycznym oraz prawnym. Zajęcia dostarczają wiedzy na temat specyfiki stanu nadzwyczajnego, jego rodzajów, struktury, praktyki, zasad działania organów władzy publicznej oraz dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-D4SRME
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

 zasady organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce

 wiedzę o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innymi jednostkami

realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego

 udzielanie pierwszej pomocy podstawowej z użyciem AED

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)