Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2103-ORP-L-D3ERP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium skupia się na analizie i interpretacji procesów zachodzących na współczesnych rynkach pracy. Celem będzie wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania tych rynków z wykorzystaniem wybranych koncepcji teoretycznych oraz dostępnej literatury empirycznej. Co istotne, istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty oraz prezentacje wybranych zagadnień na forum grupy).

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3GDRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium jest diagnoza uwarunkowań i statusu na rynku pracy kategorii osób szczególnie zagrożonych trudnym dostępem do pracy, niepewnością zatrudnienia, ryzykiem utraty pracy, praktykami dyskryminacyjnymi w świecie pracy oraz instrumentów ich integracji społecznej i zawodowej. Analiza uwarunkowań obejmuje czynniki strukturalne – ekonomiczne, polityczne i społeczne uwarunkowania przeobrażeń współczesnego rynku pracy w perspektywie globalnej, europejskiej i krajowej – oraz czynniki indywidualne, takie jak wiek, płeć, stan zdrowia, zachowania dewiacyjne. Diagnoza słabego statusu na rynku pracy obejmuje takie kategorie osób, jak: młodzież, kobiety, populacja 50+, niepełnosprawni, więźniowie i wychodzący z uzależnień. Przedmiotem analizy będą także formy wsparcia i pomocy dla słabszych kategorii na rynku pracy, ich skuteczność/nieskuteczność w usuwaniu barier w procesie readaptacji i integracji z rynkiem pracy wymienionych „słabszych” kategorii osób

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3MJIBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykorzystanie w praktyce teoretycznych podstaw i schematów działań związanych z konceptualizacją badania, zbieraniem danych i ich analizą oraz interpretacją w podejściu jakościowym. W ramach zajęć studenci realizują - od pomysłu i konceptualizacji aż po analizę i interpretację - jakościowe projekty badawcze w obszarze rynku pracy.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3POZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci poznają zasady, podstawowe instytucje i strategie działania oraz pojęcia charakterystyczne dla polityki zatrudnienia, które najbardziej przydają się w sferze zawodowej i pozwalają dostatecznie rozumieć prawa i obowiązki właściwych podmiotów.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3PPIO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych aspektów środowiska pracy i możliwości oddziaływania na ten obszar, aby poprawić efektywność i satysfakcję ludzi z pracy. Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień dopasowania człowieka do miejsca pracy i zapobiegania problemom psychologicznym związanym z miejscem pracy oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania organizacji. Omawiane są między innymi takie zagadnienia jak: metody badawcze wykorzystywane w psychologii organizacji i pracy, systemy motywacyjne, planowanie ścieżki kariery zawodowej i rozwoju kompetencji; rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy; kultura i zmiany w organizacji; stres i patologie pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3TWRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z tworzeniem i stosowaniem zakładowych źródeł prawa tj. różnych regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania, ZFŚS.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D3ZASP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę prawną i społeczną zabezpieczenia społecznego. Student zdobywa wiedzę na temat aktualnych rozwiązań prawnych polskich dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)