Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2104-L-D5ORMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Strona przedmiotu
2104-L-D5PZPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają ewolucję polityki zagranicznej Polski w latach 1918-1920, jej uwarunkowania, cele, główne kierunki, a także instrumenty. Treści zajęć obejmują pogłębioną analizę wybranych dwustronnych relacji Polski z najważniejszymi partnerami zagranicznymi, a także aktywność państwa w organizacjach międzynarodowych (NATO, UE, ONZ, KBWE/OBWE). Dzięki przedstawionych na zajęciach siatce pojęć oraz narzędziach analizy studenci mogą samodzielnie dokonywać oceny efektywności polityki zagranicznej.

Strona przedmiotu
2104-L-D5PRDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, pod względem technicznym i merytorycznym. Omawiane są zasady dotyczące przypisów, bibliografii, cytowania, umieszczania w pracy grafik, map, tabel, spisu, treści wykazów, itp. Studenci nabywają również umiejętności dotyczący pozyskiwania źródeł i ich selekcji, strukturyzowania analizy.

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problem nazwy i geografia regionu. Współcześni Arabowie na tle świata muzułmańskiego. Woda i ropa na Bliskim Wschodzie. Historia regionu. Wpływy mocarstw. Konflikt bliskowschodni i bliskowschodni proces pokojowy. Sytuacja obecna. Źródła fundamentalizmu muzułmańskiego (Arabia Saudyjska, wojna w Afganistanie, rewolucja Chomeiniego). Rywalizacja w regionie Zatoki Perskiej. Polityka Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Turcja i problem kurdyjski.

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMWN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dekompozycja ZSRR. Znaczenie obszaru poradzieckiego w świecie. Uwarunkowania stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim. Ewolucja ładu międzynarodowego w przestrzeni poradzieckiej. Doktryna polityki zagranicznej Rosji i jej polityka wobec państw poradzieckich. Białoruś, Ukraina i Mołdawia w stosunkach międzynarodowych. Specyfika stosunków międzynarodowych w subregionach: kaukaskim oraz poradzieckiej Azji Środkowej. Polska wobec obszaru poradzieckiego.

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMAF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną główne trendy rozwojowe decydujące o kształtowaniu się i ewolucji regionalnego systemu międzynarodowego w Afryce: kolonializm, dekolonizacja i ich wpływ na procesy międzynarodowe w regionie; panafrykanizm i kształtowanie się instytucji regionalnych – Organizacji Jedności Afrykańskiej i jej następczyni Unii Afrykańskiej; najważniejsze konflikty międzynarodowe oraz kwestie bezpieczeństwa i stabilizacji w Afryce; problemy rozwoju gospodarczego i programy integracji regionalnej; znaczenie i konsekwencje polityki wielkich mocarstw wobec regionu. Przedmiot jest jednym z kilku omawiających stosunki międzynarodowe w poszczególnych regionach, ponadto rozwija i uzupełnia wiedzę uzyskaną w ramach przedmiotów Historia stosunków międzynarodowych i Międzynarodowe stosunki polityczne.

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z regionalnymi stosunkami międzynarodowymi w Amerykach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. Jego celem jest ukazanie specyfiki tych stosunków, poprzez równego rodzaju wydarzenia rozgrywające się w XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Uwarunkowania

2. Współpraca

3. Wyzwania

4. Regiony

Strona przedmiotu
2104-L-D5SMRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie dynamiki i złożoności stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Jednocześnie uwzględnia się kontakt kulturowo-cywilizacyjny.

Strona przedmiotu
2104-L-D5-WSST
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji siły zbrojnej w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych. Prezentacja i wyjaśnianie obejmuje zarówno aspekt koncepcyjny i teoretyczny jak i praktykę stosowania siły lub czynienia z niej użytku w polityce państw. W kolejnych wykładach, od najdawniejszych czasów po wydarzenia współczesne, ukazywane będą różne istotne konteksty wzbogacające i komplikujące tytułową problematykę przedmiotu: od pierwotnego i prymitywnego instynktu ekspansji przez potrzebę bezpieczeństwa, czynniki kulturowe, ekonomiczne, polityczne, ideologiczne aż po technologiczne oraz współczesne globalne procesy rozwojowe. Duży nacisk jest położony na wyjaśnianie w perspektywie studiów strategicznych konfliktów pozimnowojennych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)