Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3007-N1B1M-KJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w szkole ponadpodstawowej. W trakcie zajęć omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane umiejętności potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem świadomości językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na III etapie edukacji.

Strona przedmiotu
3007-N1B1M-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom najważniejszych teorii interpretacji dzieła literackiego w kontekście szkolnym. Zajęcia będą miały formę teoretycznych dyskusji nad najważniejszymi szkołami interpretacji tekstu literackiego w szkole w ostatnich latach (zwrot etyczny, poststrukturalizm, inspiracje postmodernizmem, gender, multimedialny moduł tematyczny (MMT)), a następnie wspólną próbę ich szkolnej aplikacji do konkretnych tekstów. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na warsztatowe, metodyczne działania. Ich zakres dotyczy planowania cyklu zajęć dla każdej klasy szkoły ponadpodstawowej na podstawie standardów i wymagań, podstawy programowej, kanonu lektur, a także metod i form pracy, działań wychowawczych związanych z kształceniem literacko-kulturowym i budowaniem kompetencji lekturowo-interpretacyjnych uczniów. Podczas zajęć studenci ćwiczą również organizację lekcji i cykli lekcyjnych na konkretnych przykładach (tzw. case studies).

Strona przedmiotu
3007-N1B1PA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom specjalizacji nauczycielskiej aktualnych programów i podręczników polonistycznych dla szkół ponadpodstawowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu studenci poznają możliwości wykorzystania podręczników w sytuacjach dydaktycznych.

Strona przedmiotu
3007-N1B1TP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp. w procesie edukacji i wychowania szkolnego.

Strona przedmiotu
3007-N1B1WI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wszechstronne przygotowanie przyszłego nauczyciela do prowadzenia pogłębionej analizy i interpretacji tekstów źródłowych podczas lekcji języka polskiego. Podstawą warsztatów jest analiza i interpretacja poszczególnych tekstów literackich/wizualnych w kontekście tekstów teoretycznych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)