Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3002-1ATL3CO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone specyfice języka artystycznego ujmowanego w perspektywie antropologii słowa jako jedna z licznych praktyk słownych. Głównym przedmiotem refleksji jest specyfika i sposoby funkcjonowania słowa w literaturze, a także próba uchwycenia literatury na tle innych gatunków mowy. Zajęcia mają charakter analityczno-interpretacyjny, zobowiązujący do warsztatowej pracy z tekstami literackimi i pozaliterackimi.

Strona przedmiotu
3002-1AFA3OCE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wprowadzeniem w zagadnienia związane z kulturą wizualną w perspektywie antropologicznej, jednocześnie w ujęciu synchronicznym (pojęcia, kategorie, „obiekty teoretyczne”) i diachronicznym (historycznie zmienne modele widzenia i wizualności).

Podstawą zajęć jest podręcznik „Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów”, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, WUW, Warszawa 2013.

Strona przedmiotu
3002-1L3SEM23F3 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą wypracowaniu warsztatu badawczego umożliwiającego przygotowanie pracy naukowej w obszarze historii kultury, historii idei, historii społecznej i historii środowiskowej a także napisaniu pracy licencjackie i przygotowaniu do jej obrony.

Strona przedmiotu
3002-1LHKP3C brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzone będą następujące zajęcia z zakresu Historii kultury polskiej XX wieku:

„Teatry narodowe: idee – instytucje – praktyki” – prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dudzik, poniedziałek, godz. 11.30, s. 8;

„Polski wiek XX – doświadczenia graniczne – świadectwa i pamięć zbiorowa" – prowadząca: dr hab. Justyna Kowalska-Leder, poniedziałek godz. 15.00, s. 5;

„Kino autorskie w Polsce” – prowadzący: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., piątek godz. 15.00, s. 9.

Strona przedmiotu
3002-1LHKP3C1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 prowadzone będą

następujące zajęcia z zakresu Historii kultury polskiej XX wieku:

„Polski teatr studencki i alternatywny w drugiej połowie XX wieku”– prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dudzik, poniedziałek, godz. 11.30, s. 8

„Reprezentacje przemian struktury klasowej w kulturze polskiej po 1945 roku” - prowadząca: dr Magda Szcześniak, środa, 13:15 - 14:45, sala 9

„Doświadczenia miejskości w kulturze polskiej XX wieku” - prowadząca: dr Weronika Parfianowicz, czwartek, godz. 11:30, s. 8

Strona przedmiotu
3002-1L1HKP3OW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii kulturowej Polski XX wieku. Ma na celu zaprezentowanie istotnych przemian kulturowych tego okresu i dominujących wówczas wyobrażeń oraz praktyk społecznych. Osobna uwaga zostanie poświęcona podmiotom, które w dwudziestowiecznej Polsce na nieznaną dotąd skalę zaistniały w przestrzeni publicznej, takim jak: chłop, kobieta czy dziecko. Punktem odniesienia na wykładzie będą globalne zjawiska kulturowe charakteryzujące wiek XX.

Strona przedmiotu
3002-1L3SEM23F4 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium odbywa się w trybie mieszanym: na początku semestru kilka spotkań wprowadzających dla całej grupy, następnie konsultacje indywidualne i - w razie zapotrzebowania - konsultacja w mniejszych podgrupach, realizujących projekty dyplomowe o zbliżonej tematyce. Zakres problemowy konsultacji uzależniony będzie od tematów prac licencjackich zaproponowanych przez uczestniczki i uczestników seminarium.

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów prac licencjackich oraz przystąpienie przez nich w terminie do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
3002-1L3SEM23F2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium odbywa się w trybie mieszanym: na początku semestru kilka spotkań wprowadzających dla całej grupy, następnie indywidualne konsultacje. Zakres problemowy konsultacji uzależniony będzie od tematów prac licencjackich zaproponowanych przez osoby uczestniczące w seminarium.

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów prac licencjackich oraz przystąpienie przez nich w terminie do egzaminów dyplomowych.

Strona przedmiotu
3002-1L3SEM23F1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone dla osób chcących napisać pracę poświęconą szeroko rozumianym problemom związanym z przedstawieniem inności.

Seminarium odbywać się będzie na następujących zasadach: na początku semestru odbędą się spotkania (cztery lub pięć) przeznaczone dla całej grupy i poświęcone wybranym kwestiom metodologicznym oraz teoretycznym. Następnie seminarium będzie miało postać indywidualnych konsultacji - ich zakres tematyczny będzie uzależniony od tematów prac licencjackich wybranych przez studentki i studentów.

Strona przedmiotu
3002-1L3SEM23F5 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie szeroko rozumianym praktykom scenicznym, w skład których wchodzi zarówno teatr, performans, jak i muzyka. Przedmiotem zajęć będą też kwestie praktyczne dotyczące pisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3002-1WM3C brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat metodologiczny do wyboru zgodnie w wybraną przez studenta metodologią i obszarem badawczym.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)