Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok studiów magisterskich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok studiów magisterskich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3102-MBT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badania terenowe do pracy magisterskiej dostarczają studentowi źródeł do pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3102-MKTA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla osób z dyplomem licencjata z dziedzinny innej niż etnologia i antropologia kulturowa.

Strona przedmiotu
3102-MMNS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć jest dyskusja nad zasadniczymi problemami związanymi z formułowaniem pytań i problemów badawczych w antropologii; przyjmowane perspektywy teoretyczne i analityczne jako pochodne specyfiki stawianych pytań. Charakter różnych rodzajów źródeł we współczesnej etnografii; status członków badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji nt. własnej kultury; relacja między doświadczeniowym/niedyskursywnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym. Wpływ zmian w społecznościach badanych przez współczesną etnografię (brak autonomii/izolacji, homogeniczności, procesy globalizacyjne) na praktykę badawczą i stawiane pytania. Wielokulturowość i rodzone przez nią dylematy metodologiczne, etyczne i problemy teoretyczne.

Strona przedmiotu
3102-MMNS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć jest dyskusja nad zasadniczymi problemami związanymi z formułowaniem pytań i problemów badawczych w antropologii; przyjmowane perspektywy teoretyczne i analityczne jako pochodne specyfiki stawianych pytań. Charakter różnych rodzajów źródeł we współczesnej etnografii; status członków badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji nt. własnej kultury; relacja między doświadczeniowym/niedyskursywnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym. Wpływ zmian w społecznościach badanych przez współczesną etnografię (brak autonomii/izolacji, homogeniczności, procesy globalizacyjne) na praktykę badawczą i stawiane pytania. Wielokulturowość i rodzone przez nią dylematy metodologiczne, etyczne i problemy teoretyczne.

Strona przedmiotu
3102-PB201
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia własnych badań terenowych do pracy magisterskiej. Zajęcia mają za zadanie pomóc w sformułowaniu tematu, znalezieniu literatury, wymyśleniu pytań badawczych i dobraniu odpowiednich do nich metod badań. W zajeciach ważny więc będzie przede wszystkim namysł metodologiczny nad badaniami terenowymi i to, jak prowadzić badania dziś. Będziemy więc dyskutować nad różnymi podejściami metodologicznymi obecnymi w antropologii, m. in. etnografii sensorycznej, antropologii wizualnej, antropologii dźwięku, etnografii wirtualnej.

Na zajęciach będziemy też w całości czytać etnografie – książki antropologiczne powstałe w oparciu o badania, pokazujące przebieg procesu badawczego, ale i tworzenie się wiedzy antropologicznej.

Strona przedmiotu
3102-SMAW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego. Opracowanie projektu badań terenowych, napisanie projektu badawczego.

Strona przedmiotu
3102-SMAW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi semestr seminarium magisterskiego (I rok studiów). Opracowywanie kwestionariuszy i przeprowadzenie wywiadów pilotażowych.

Strona przedmiotu
3102-SMHO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego. Opracowanie projektu badań terenowych, napisanie projektu badawczego.

Strona przedmiotu
3102-SMHO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi semestr seminarium magisterskiego (I rok studiów). Opracowywanie kwestionariuszy i przeprowadzenie wywiadów pilotażowych.

Strona przedmiotu
3102-SMML1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego. Opracowanie projektu badań terenowych, napisanie projektu badawczego.

Strona przedmiotu
3102-SMML2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-MTKC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu się z wybranymi tekstami z zakresu teorii kultury. Zawarte w omawianych tekstach propozycje epistemologiczne Studenci i Studentki będę próbowali odnieść do podejmowanych we własnej pracy naukowej problemów badawczych.

.

Strona przedmiotu
3102-MTKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel i przedmiot zajęć: uporządkowanie, uzupełnienie i powtórzenie wiedzy z zakresu teorii kultury, nabytej w trakcie studiów. Wskazanie filozoficznych założeń i metodologicznych implikacji wybranych teorii dla praktyk etnograficznych oraz dla konstruowania antropologicznej narracji. Wykład ma pogłębić ogólną orientację studentów w klasycznych kierunkach etno – i antropologii oraz pomóc w przygotowaniu strategii badawczych i wyborze narzędzi analitycznych pomocnych w powstawaniu pracy magisterskiej. Wykładowi towarzyszą ćwiczenia. Kontynuację i uzupełnienie „Teorii kultury” stanowią „Najnowsze kierunki w antropologii”.

Strona przedmiotu
3102-MWMBT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie studiowali wcześniej etnologii i antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)