Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Psychologii - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
antropozoologia
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
biologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
informatyka
kognitywistyka
matematyka
nauki o bezpieczeństwie
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
psychologia
socjologia
stosowana psychologia zwierząt
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzykierunkowe MISMaP
studia międzyobszarowe MISH
zarządzanie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)