Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
archeologia
biologia
ekologia
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
filozofia
historia
historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
historia sztuki
językoznawstwo
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
muzykologia
nauki o sztuce
socjologia
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)