Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzys, depresja i zmiana społeczna 3401-FAK-KDZSd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sara Ahmed. 2010. The Promise of Happiness. Duke University Press.

Lauren Berlant. 2011. “Depressive Realism: An Interview with Lauren Berlant.” (Earl McCabe) and Cruel Optimism

Ann Cvetkovich. 2012. Depression: A Public Feeling. Duke University Press.

Mark Fisher. 2009. Capitalist Realism: Is There No Alternative? ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. Going Nowhere, Slow: The Aesthetics and Politics of Depression. ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. „A Future with No Future: Depression, the Left, and the Politics of Mental Health.” Los Angeles Review of Books.

Max Haiven. 2014. Crises of Imagination, Crises of Power Capitalism, Creativity and the Commons. Zed Books.

Linsey McGoey. 2010. “Profitable Failure: Antidepressant Drugs and the Triumph of Flawed Experiments.” Hist Human Sci 23 (1): 58-78.

Natalie Osborne. 2019. “For Still Possible Cities: A Politics of Failure for the Politically Depressed.” 50 (2): 145-54.

Mario Luis Small. 2017. Someone To Talk To. Oxford University Press.

Adriano A. Tedded. 2022. Marginalisation and Utopia in Paul Auster, Jim Jarmusch and Tom Waits: The Other America. Routledge

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych rejonach świata

ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej

w sferze umiejętności:

posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski

posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność

Metody i kryteria oceniania:

− udział w dyskusji

− aktywność podczas ćwiczeń

− przygotowanie 3 refleksji/reakcji dotyczących lektur oraz ich prezentacja i interpretacja

Zakres tematów:

Społeczne i polityczne implikacje społecznych form depresji

Depresja w sztuce, literaturze (Mikkel Krause Frantzen, Mark Fisher, Claire Fontaine)

Społeczne myślenie o depresji

Związek między depresją a polityką i gospodarką

Wzorce behawioralne konsumpcji leków przeciwdepresyjnych

Personalizacja vs upolitycznienie depresji

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie, interpretacja lektur

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 41
Adriana Mica 7/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)