Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nineteenth and Twentieth Century China

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK1-NTCC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nineteenth and Twentieth Century China
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia dla studentów Erasmus
Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie i omówienie podstawowych wydarzeń i procesów historycznych, które ukształtowały Chiny w ostatnich dwóch stuleciach: rozkład instytucji cesarstwa, budowa i kryzysy republikańskiego państwa, rewolucje, doświadczenia maoizmu i reform po 1978 roku.

Pełny opis:

Główne tematy i tytuły wykładów:

1. Wielkie Przedsięwzięcie, czyli Imperium Qing

2. Kolonializm Imperium Qing i system światowych hierarchii

3. Dezintegracja gospodarki, ekologia i kwestie przeludnienia

4. Współzawodnictwo systemów imperialnych, Wojny opiumowe i zmiany w globalnych bilansach handlowych

5. Religie, rebelie, rewolucje i Restauracja Qingów

6. Wojsko i przemysłowa modernizacja

7. Przewrót intelektualny, zmiana paradygmatu i Nowe Ustawy 1901-1911

8. Nacjonalizm, upadek cesarstwa i porażka republiki

9. Wojny domowe i reżim Partii Nacjonalistycznej

10. Faszyzm, japoński projekt imperialny i Japońsko-Chińska Wojna 1937-1945

11. Zwycięstwo Komunistycznej Partii w 1949 i budowa Republiki Ludowej

12. Radykalizacja: Wielki Skok, 1958-1962 i Rewolucja Kulturalna, 1966-1976

13. Deng Xiaoping, przebudowa Partii i kraju

14. Ostatnie dwie dekady: dobrobyt, nierówności i wyzwania nowej światowej potęgi.

Literatura:

De Bary, Wm. Theodore and Richard Lufrano, Sources of Chinese Tradition, Volume Two: From 1600 through the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2000.

Bianco, Lucien. Translated by Philip Liddell. Wretched Rebels: Rural Disturbances on the Eve of the Chinese Revolution. Harvard East Asian Monographs 323. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

Brown, Jeremy and Paul G. Pickowicz, eds. Dilemmas of Victory: The Early Years of the People’s Republic of China. Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2010.

Brown, Shana J. Pastimes: From Art and Antiquarianism to Modern Chinese Historiography. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2011.

Chen, Janet Pei-kai Cheng, and Michael Lestz with Jonathan D. Spence, eds., The Search for Modern China: A Documentary Collection. New York: Norton, 2014.

Clark, Paul. The Chinese Cultural Revolution: A History. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2008.

Chu, Cindy Yik-yi. Chinese Communists and Hong Kong Capitalists, 1937-1997. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Cliver, Robert K. “Surviving Socialism: Private Industry and the Transition to Socialism in China, 1945-1958.” Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, E-Journal, no. 16 (Sept., 2015): 139-164.

Cochran, Sherman. Encountering Chinese Networks: Western, Japanese, and Chinese Corporations in China, 1880-1937. Berkeley: University of California Press, 2000.

Cochran, Sherman. Chinese Medicine Men: Consumer Culture in China and Southeast Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

Elman, Benjamin A. A Cultural History of Modern Science in China. Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2009.

Elvin, Mark. The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press, 2004.

Garnaut, Anthony. “The Geography of the Great Leap Famine.” Modern China 40, no. 3 (2014), 315-348.

Goodman, Bryna. Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937. Berkeley: University of California Press, 1995.

Goossaert, Vincent. The Taosits of Peking, 1800-1949: A Social History of Urban Clerics. Harvard East Asian Monographs 284. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

Goossaert, Vincent and David Palmer. The Religious Question in Modern China. Chicago and London: University of Chicago Press, 2011.

Harrison, Henrietta. The Man Awakened from Dreams: One Man’s Life in a North China Village, 1857-1942. Stanford: Stanford University Press, 2005.

Harrison, Henrietta. The Missionary’s Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Village. Berkeley: University of California Press, 2013.

Henriot, Christian. Translated by Noel Castelino. Prostitution and Sexuality in Shanghai: A Social History, 1849-1949. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

Henriot, Christian and Wen-hsin Yeh, eds. Visualising China, 1845-1965. China Studies 23. Leiden and Boston, Brill, 2013.

Hsü, Immanuel C. Y. The Rise of Modern China, 6th edition. New York and Oxford: Oxford University Press, 2000.

Huang, Philip C. C. “China’s Hidden Agricultural Revolution, 1980-2010, in Historical and Comparative Perspective.” Modern China 42, no. 4 (2016): 339-376.

Jersild, Austin. The Sino-Soviet Alliance: An International History. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014.

King, Amy. China-Japan Relations After World War II: Empire, Industry and War, 1949-1971. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Lampton, David M. Following the Leader: Ruling China, from Deng Xianping to Xi Jinping. Berkeley: University of California Press: 2014.

Lary, Diana. Warlord Soldiers: Chinese Common Soldiers, 1911-1937. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Lary, Diana, The Chinese People at War: Human Suffering and Social Transformation, 1937-1945. New York: Cambridge University Press, 2010.

Lee, Haiyan. Revolution of the Heart: A Genealogy of Love in China, 1900-1950. Stanford: Stanford University Press, 2006.

Li Huaiyin. Village China Under Socialism and Reform: A Micro History, 1948-2008. Stanford: Stanford University Press, 2009.

Looney, Kristen E. “China’s Campaign to Build a New Socialist Countryside: Village Modernization, Peasant Councils, and the Ganzhou Model of Rural Development.” The China Quarterly 224 (Dec. 2015): 909-932.

Luthi, Lorenz M. The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Mathews, Gordon. Ghetto at the Center of the World: Chunking Mansions, Hong Kong. Chicago: Chicago University Press, 2011.

Meyer-Fong, Tobie. What Remains: Coming to Terms with Civil War in 19th Century China. Stanford: Stanford University Press, 2013.

Mitter, Rana. Forgotten Ally: China’s World War II, 1937-1945. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

Mitter, Rana. A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World. Oxford and New York: Oxford University Press, 2004.

Palmer, David. Qigong Fever: Body, Science, and Utopia in China. New York: Columbia University Press, 2007.

Pantsov, Alexander and Steven I. Levine. Mao: The Real Story. New York and London: Simon & Shuster Paperbacks, 2012.

Pantsov, Alexander V. and Steven I. Levine, Deng Xiaoping: A Revolutionary Life. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Pepper, Suzanne. Civil War in China: The Political Struggle. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999.

Perry, Elizabeth J. Anyuan: Mining China’s Revolutionary Tradition. Berkeley: University of California Press, 2012.

Pomeranz, Kenneth. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

Remick, Elizabeth J. Regulating Prostitution in China: Gender and Local Statebuilding, 1900-1937. Stanford: Stanford University Press, 2014.

Rowe, William T. Crimson Rain: Seven Centuries of Violence in a Chinese County. Stanford: Stanford University Press, 2007.

Schoenhals, Michael. Spying for the People: Mao’s Secret Agents, 1949-1967. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Shen Zhihua and Li Danhui. After Leaning to One Side: China and Its Allies in the Cold War. Stanford: Stanford University Press, 2011.

Shiroyama, Tomoko. China During the Great Depression: Market, State, and the World Economy, 1929-1937. Harvard East Asian Monographs 294. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.

Smith, S. A. A Road is Made: Communism in Shanghai, 1920-1927. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2000.

Smith, S. A. Like Cattle and Horses: Nationalism and Labor in Shanghai, 1895-1927. Durham and London: Duke University Press, 2002.

Smith, Stephen A. Revolution and the People in Russia and China: A Comparative History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Stapleton, Kristin. Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s Family. Stanford: Stanford University Press, 2016.

Wang Yuhua. “Beyond Local Protectionism: China’s State-Business Relations in the Last Two Decades.” The China Quarterly 226 (June 2016): 319-341.

Westad, Odd Arne. Decisive Encounters: the Chinese Civil War, 1946-1950. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Van Dyke, Paul A. The Canton Trade: Life and Enterprise on the China Coast, 1700-1845. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005.

Ven, Hans van de. Breaking with the Past: The Maritime Customs Service and the Global Origins of Modernity in China. New York: Columbia University Press, 2014.

Vogel, Ezra F. Deng Xiaoping and the Transformation of China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Wright, Tim. “Distant Thunder: The Regional Economies of Southwest China and the Impact of the Great Depression.” Modern Asian Studies, 34, no. 3 (2000): 697-738.

Yang Jisheng, Stacy Mosher and Jian Guo. Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Famine. London: Penguin Books, 2013.

Yeh, Wen-hsin. Shanghai Splendor: Economic Sentiments and the Making of Modern China, 1843-1949. Berkeley: University of California Press, 2007.

Zarrow Peter. China in War and Revolution, 1895-1949. London and New York: Routledge, 2005

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy o największym i najważniejszym państwie i społeczeństwie Azji wschodniej. Zrozumienie głównych problemów omawianych przez specjalistów oraz historiografię w ostatnich dwudziestu latach badań nad tym tematem. Poznanie najważniejszych pozycji naukowych w temacie historii Chin XIX i XX wieku. Umiejętność przygotowania krytycznego eseju na temat odnośny do materiału przedstawionego w formie wykładów. Umiejętność krytycznego odniesienia się do polemik dot. historii Chin i ich aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie wykładu oraz dyskusji. Studenci będą zobowiązani do przeczytania stosownie dobranej literatury oraz do uczestniczenia w dyskusji (zadawania pytań, odniesienia się do treści wykładu lub przeczytanych fragmentów źródeł lub literatury przedmiotu). Każdy uczestnik kursu napisze krótki esej (4-5 stron) na dobrany przez siebie i przedyskutowany z prowadzącym temat. Kurs zakończy się pisemnym egzaminem. Struktura oceny: uczestnictwo 50%; esej 25%; egzamin 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Chabrowski
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Chabrowski, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)